Test online ze znajomości języka angielskiego: Intermediate (B1)

Przeczytaj przed rozpoczęciem testu!
01.
Test składa się z 25 pytań. Każde pytanie ma wiele odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
02.
Nie klikaj przycisku “Wstecz” w swojej przeglądarce, ponieważ po kliknięciu przycisku “Dalej” nie można już zmienić odpowiedzi.
03.
Możesz zatrzymać test, klikając przycisk “Pauza”. Pamiętaj, że test zostanie zatrzymany jedynie po przesłaniu odpowiedzi na pytanie.
04.
Gdy czas upłynie, odpowiedzi, których nie zdążysz przesłać, zostaną uznane za nieprawidłowe.

Chcesz ocenić swoje umiejętności językowe na poziomie B1? Nie szukaj dalej! Ten kompleksowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do zrozumienia i przygotowania się do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1. Niezależnie od tego, czy jesteś średnio zaawansowanym uczniem języka angielskiego, czy też przygotowujesz się do egzaminu wstępnego B1, warto przeczytać ten artykuł. Przeprowadzimy Cię przez strukturę testu, podamy wskazówki dotyczące przygotowań i wyjaśnimy, dlaczego uzyskanie poziomu B1 jest niezbędne w Twojej podróży po języku angielskim.

Czym jest test z języka angielskiego na poziomie B1?

Test z języka angielskiego na poziomie B1 to test, który mierzy poziom znajomości języka angielskiego na poziomie B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Ocenia on zdolność rozumienia codziennych sytuacji, angażowania się w ogólne rozmowy i używania języka angielskiego do różnych celów. Test ma na celu ocenę umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia poprzez szereg zadań i ćwiczeń.

Dlaczego test z języka angielskiego na poziomie B1 jest ważny?

Uzyskanie poziomu B1 w języku angielskim otwiera wiele możliwości. Pokazuje, że nabyłeś umiejętności językowe niezbędne do skutecznego porozumiewania się w języku angielskim, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w świecie zawodowym. Wiele instytucji akademickich, pracodawców i agencji imigracyjnych uznaje poziom B1 za minimalny wymóg biegłości językowej. Osiągając ten poziom, stajesz się bardziej konkurencyjny na rynku pracy, zwiększasz swoje szanse na przyjęcie do programów edukacyjnych i poprawiasz swoje ogólne umiejętności językowe.

Jak przygotować się do testu z języka angielskiego na poziomie B1?

Przygotowanie do testu z języka angielskiego na poziomie B1 wymaga systematycznego podejścia. Oto kilka kroków, które pomogą Ci w przygotowaniach:

 • Zapoznanie się ze strukturą i wymaganiami testu.
 • Regularnie ćwicz, korzystając z zasobów internetowych i testów praktycznych.
 • Skoncentruj się na poprawie gramatyki i słownictwa.
 • Angażuj się w rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego lub innymi osobami uczącymi się.
 • Szukaj wskazówek u doświadczonych nauczycieli języka angielskiego lub korepetytorów.
 • Ustal realistyczne cele i stwórz plan nauki.
 • Skorzystaj z aplikacji i platform do nauki języka.

Wskazówki dotyczące egzaminu z języka angielskiego na poziomie B1

Aby dobrze wypaść w teście z języka angielskiego na poziomie B1, weź pod uwagę poniższe wskazówki:

 • Przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące każdego zadania.
 • Efektywnie zarządzaj swoim czasem podczas testu.
 • Zwracaj uwagę na gramatykę i słownictwo.
 • Ćwicz aktywne słuchanie i robienie notatek.
 • Wyrażaj swoje pomysły jasno i spójnie w zadaniach pisemnych i ustnych.
 • Sprawdź swoje odpowiedzi przed ich wysłaniem.
 • Zachowaj spokój i pewność siebie podczas całego testu.

Zrozumienie wyników testu z języka angielskiego na poziomie B1

Po rozwiązaniu testu z języka angielskiego na poziomie B1 otrzymasz wynik, który odzwierciedla Twój poziom znajomości języka. Wynik ten pomoże Ci zrozumieć Twój obecny poziom znajomości języka angielskiego i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Wyniki testu mogą również zawierać zestawienie wyników w poszczególnych obszarach umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Zrozumienie wyników da ci jasny obraz twoich mocnych i słabych stron, pozwalając ci skupić się na konkretnych obszarach, aby poprawić swoje umiejętności językowe.

Poprawa znajomości języka angielskiego powyżej poziomu B1

Chociaż osiągnięcie poziomu B1 w języku angielskim jest znaczącym kamieniem milowym, ważne jest, aby nadal doskonalić swoje umiejętności językowe poza tym poziomem. Oto kilka strategii dalszego doskonalenia znajomości języka angielskiego:

 • Angażowanie się we wciągające doświadczenia językowe, takie jak oglądanie filmów lub programów telewizyjnych w języku angielskim.
 • Czytaj książki, artykuły i gazety, aby poszerzyć swoje słownictwo i rozumienie.
 • Ćwicz mówienie po angielsku w rzeczywistych sytuacjach lub poprzez programy wymiany językowej.
 • Zapisz się na zaawansowane kursy języka angielskiego lub do szkoły językowej, aby udoskonalić swoje umiejętności.
 • Korzystaj z zasobów online i aplikacji do nauki języka, aby kontynuować naukę.

Zasoby online do przygotowania się do testu z języka angielskiego na poziomie B1

Przygotowanie do testu z języka angielskiego na poziomie B1 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki dużej ilości dostępnych zasobów online. Niektóre popularne strony internetowe i platformy oferujące materiały przygotowujące do testu z języka angielskiego na poziomie B1 obejmują:

 • Testizer.com: Zapewnia bezpłatne testy praktyczne online do testu z języka angielskiego na poziomie B1.
 • Cambridge English: Oferuje oficjalne materiały przygotowawcze i testy praktyczne.
 • B1 Level English: Kompleksowy kurs online zaprojektowany specjalnie do przygotowania na poziomie B1.
 • English Grammar Online: Zapewnia wyjaśnienia gramatyczne i ćwiczenia dla osób uczących się na poziomie B1.

Rola gramatyki i słownictwa w teście z języka angielskiego na poziomie B1

Gramatyka i słownictwo odgrywają kluczową rolę w teście z języka angielskiego na poziomie B1. Niezbędne jest solidne zrozumienie zasad gramatyki i umiejętność odpowiedniego używania słownictwa. Test ocenia znajomość różnych struktur gramatycznych, takich jak czasy, przyimki i tworzenie zdań. Podobnie, szeroki zakres słownictwa umożliwia dokładne i skuteczne wyrażanie siebie. Skoncentruj się na doskonaleniu swoich umiejętności gramatycznych i słownictwa, aby dobrze wypaść w teście.

Najczęstsze błędy, których należy unikać na teście z języka angielskiego na poziomie B1

Podczas zdawania testu z języka angielskiego na poziomie B1 ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z typowych błędów, które często popełniają kandydaci. Niektóre z nich obejmują:

 • Niezrozumienie instrukcji.
 • Zaniedbanie planowania i organizowania zadań pisemnych.
 • Nieefektywne zarządzanie czasem podczas testu.
 • Nadużywanie niektórych słów lub zwrotów.
 • Brak korekty pisemnych odpowiedzi.
 • Niećwiczenie aktywnego słuchania podczas zadań słuchowych.

Często zadawane pytania dotyczące testu z języka angielskiego na poziomie B1

P: Jak długo trwa test z języka angielskiego na poziomie B1?

O: Czas trwania testu jest różny, ale zazwyczaj wynosi od 1 godziny i 30 minut do 2 godzin i 30 minut.

P: Czy mogę przystąpić do testu z języka angielskiego na poziomie B1 online?

O: Tak, dostępne są internetowe wersje testu, do których można przystąpić w zaciszu własnego domu.

P: Czy test z języka angielskiego na poziomie B1 jest przeznaczony wyłącznie do celów akademickich?

O: Nie, test z języka angielskiego na poziomie B1 jest odpowiedni do celów akademickich, zawodowych i osobistych.

P: Czy mogę ponownie przystąpić do testu z języka angielskiego na poziomie B1, jeśli nie jestem zadowolony ze swojego wyniku?

O: Tak, w razie potrzeby możesz ponownie przystąpić do testu, aby poprawić swój wynik.

Podsumowanie

 • Test z języka angielskiego na poziomie B1 ocenia znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
 • Uzyskanie poziomu B1 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju akademickiego, zawodowego i osobistego.
 • Przygotowanie obejmuje zapoznanie się ze strukturą testu, regularne ćwiczenia oraz doskonalenie gramatyki i słownictwa.
 • Wskazówki dotyczące przystąpienia do testu obejmują uważne czytanie instrukcji, efektywne zarządzanie czasem i jasne wyrażanie myśli.
 • Zrozumienie wyników testu pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
 • Poza poziomem B1, ciągła praktyka i zanurzenie są niezbędne do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.
 • Zasoby online, takie jak Testizer, Cambridge English i B1 Level English oferują cenne materiały przygotowawcze.
 • Gramatyka i słownictwo to kluczowe elementy testu z języka angielskiego na poziomie B1.
 • Unikaj typowych błędów, takich jak niezrozumienie instrukcji i zaniedbanie zarządzania czasem.
 • Często zadawane pytania zawierają dodatkowe wyjaśnienia dotyczące czasu trwania testu, opcji online i ponownego podejścia do testu.

Dzięki temu kompleksowemu przewodnikowi jesteś dobrze przygotowany do przygotowania się do testu z języka angielskiego na poziomie B1 i rozpoczęcia podróży w kierunku biegłości w języku angielskim. Powodzenia w przygotowaniach i pamiętaj, aby pozostać konsekwentnym, zmotywowanym i skoncentrowanym na swoich celach związanych z nauką języka!