Test online ze znajomości biznesowego języka angielskiego: Intermediate (B1)

Przeczytaj przed rozpoczęciem testu!
01.
Test składa się z 25 pytań. Każde pytanie ma wiele odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.
02.
Nie klikaj przycisku “Wstecz” w swojej przeglądarce, ponieważ po kliknięciu przycisku “Dalej” nie można już zmienić odpowiedzi.
03.
Możesz zatrzymać test, klikając przycisk “Pauza”. Pamiętaj, że test zostanie zatrzymany jedynie po przesłaniu odpowiedzi na pytanie.
04.
Gdy czas upłynie, odpowiedzi, których nie zdążysz przesłać, zostaną uznane za nieprawidłowe.

Chcesz ocenić swoją biegłość w biznesowym języku angielskim? Ten kompleksowy przewodnik zapewni ci dogłębne zrozumienie testu B1 Business English, internetowego narzędzia oceny zaprojektowanego w celu oceny twoich umiejętności językowych w kontekście zawodowym.

Zrozumienie poziomu B1 Business English

Poziom B1, znany również jako poziom średniozaawansowany, jest kluczowym kamieniem milowym w nauce języka. Oznacza on, że potrafisz skutecznie komunikować się w codziennych sytuacjach i posiadasz solidne podstawy słownictwa i gramatyki związanej z biznesem.

Kluczowe cechy testu B1 Business English

 1. Kompleksowa ocena: Test obejmuje szeroki zakres scenariuszy biznesowych, w tym spotkania, negocjacje, prezentacje i interakcje z klientami.
 2. Kontekst rzeczywisty: Pytania są zaprojektowane tak, aby odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje biznesowe, zapewniając, że Twoje umiejętności są testowane w praktycznym kontekście.
 3. Format wielokrotnego wyboru: Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru, dzięki czemu jest łatwy w nawigacji i wypełnianiu.
 4. Natychmiastowe wyniki: Po ukończeniu testu natychmiast otrzymasz wyniki, które pozwolą Ci zrozumieć Twoje mocne i słabe strony.

Wskazówki dotyczące przygotowania do testu B1 Business English

 1. Zapoznaj się z formatem testu: Zapoznaj się z formatem testu i typami pytań, aby upewnić się, że czujesz się komfortowo ze strukturą oceny.
 2. Wzbogać swoje słownictwo biznesowe: Skoncentruj się na poszerzeniu słownictwa związanego z biznesem, studiując terminy i zwroty branżowe.
 3. Ćwicz umiejętności gramatyczne: Zapoznaj się z popularnymi regułami gramatycznymi i przećwicz ich użycie w kontekście, aby poprawić swoją dokładność.
 4. Rozwijaj umiejętności komunikacyjne: Angażuj się w rozmowy z native speakerami lub partnerami językowymi, aby poprawić swoją płynność i umiejętności komunikacyjne.
 5. Testy praktyczne: Skorzystaj z testów praktycznych online, aby zapoznać się z typami pytań, które możesz napotkać w rzeczywistym teście.

Korzyści z przystąpienia do testu B1 Business English

 1. Dokładna ocena: Test zapewnia dokładną ocenę aktualnego poziomu znajomości języka angielskiego w kontekście biznesowym.
 2. Przygotowanie do dalszych studiów: Dobry wynik na teście B1 Business English może posłużyć jako kamień milowy do dalszych studiów lub możliwości kariery.
 3. Certyfikacja: Zdobycie certyfikatu B1 Business English pokazuje Twoją biegłość potencjalnym pracodawcom lub instytucjom edukacyjnym.

Podsumowanie

Test B1 Business English jest nieocenionym narzędziem do oceny umiejętności językowych i przygotowania się do udanej kariery w globalnym środowisku biznesowym. Postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym artykule, możesz skutecznie przygotować się do testu i osiągnąć pożądany wynik.

Kluczowe punkty do zapamiętania

 • Test B1 Business English ocenia biegłość w języku angielskim związanym z biznesem.
 • Test obejmuje szereg scenariuszy i zawiera pytania wielokrotnego wyboru.
 • Przygotowanie obejmuje poszerzenie słownictwa, ćwiczenie gramatyki i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Przystąpienie do testu może pomóc ocenić aktualny poziom znajomości języka, przygotować się do dalszych studiów i zademonstrować swoją biegłość pracodawcom.