Test online dla menedżerów handlowych

Czym jest egzamin certyfikacyjny dla menedżerów handlowych?

Menedżer handlowy jest obecnie jedną z najbardziej poszukiwanych profesji. Jednocześnie brakuje jednorodnych ustandaryzowanych wymagań dla tej specjalizacji. Stwarza to problemy, zarówno dla osób ubiegających się o stanowisko, jak i pracodawców. Kandydaci nie wiedzą, jak przedstawić informacje o sobie: swoim doświadczeniu i wykształceniu, natomiast pracodawcy nie wiedzą, w jakim stopniu doświadczenie świadczy o kwalifikacjach menedżera handlowego.

Program certyfikacyjny może znacząco ułatwić zadanie obu stronom. Sprzedawcy posiadający certyfikat mogą w pewien sposób potwierdzić posiadane umiejętności, a pracodawcy mogą mieć pewność, że zatrudniają osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Aby udowodnić zatem swoje umiejętności menedżera handlowego i wyróżnić się wśród konkurencji, warto zdobyć certyfikat. W witrynie TESTIZER zrobisz to szybko i wygodnie, w zaciszu swojego domu.

Egzaminy zostały tak opracowane, aby wskazać Twoje mocne i słabe strony. Jeśli zdasz test (aby ukończyć test należy uzyskać 14 z 25 punktów), otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje profesjonalne umiejętności.

Czy chcesz potwierdzić swoje doświadczenie handlowe? Przystąp do egzaminu dla menedżerów handlowych w witrynie TESTIZER i uzyskaj certyfikat już teraz!

Certyfikat menedżera handlowego

Do czego przydaje się certyfikacja dla menedżerów handlowych?

Zdobycie certyfikatu pozwoli Ci udowodnić potencjalnemu pracodawcy, że jesteś odpowiednią osobą do zatrudnienia w dziale sprzedaży, a także specjalistą, który potrafi planować swoje działania i osiągać cele. Funkcje określonych stanowisk są różne zależnie od rozmiarów firmy. Na ich podstawie określa się wymagania dla personelu sprzedażowego, które należy uwzględnić w CV. Standardowy zakres obowiązków menedżera handlowego obejmuje:

 • przyciąganie nowych klientów;
 • utrzymanie poziomu sprzedaży wśród bazy aktywnych klientów;
 • sporządzanie raportów;
 • przetwarzanie zamówień oraz realizacja odpowiednich dokumentów;
 • promocja produktów firmy;
 • zwiększanie sprzedaży w przypadku spadków;
 • informowanie klientów o nowych cenach.

TESTIZER sprawdzi, czy posiadasz niezbędne umiejętności, aby odnieść sukces na stanowisku menedżera. Otrzymany certyfikat możesz wydrukować i dołączyć do swojego CV lub opublikować w sieciach społecznościowych. To, co zrobisz, zależy od Ciebie.

Rozwiąż test składający się z 25 pytań związanych z pracą menedżera handlowego.
Take the test
Jeśli wynik Cię zadowala, opłać certyfikat.
Pay for your certificate
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Certyfikat zostanie wysłany natychmiast.
Get your certificate
Jeśli wynik Cię nie satysfakcjonuje, możesz jeszcze raz rozwiązać test.
Retake the test

Zalety testu certyfikacyjnego dla menedżerów handlowych

Checkbox

Program certyfikacji dla menedżerów handlowych to dobry sposób na to, by wyeliminować z rynku pseudospecjalistów, którzy wiele obiecują, lecz niewiele potrafią.

Checkbox

Dzięki certyfikacji dla menedżerów handlowych łatwiej jest znaleźć profesjonalnego analityka. Wszystkie certyfikaty firmy TESTIZER zawierają numer identyfikacyjny oraz kod QR pozwalające instytucjom lub pracodawcom na weryfikację certyfikatu.

Checkbox

Certyfikacja dla menedżerów handlowych zachęca do poszerzania wiedzy: jeśli będzie ona rodzajem inicjacji do grona profesjonalistów, specjaliści będą szybciej zdobywać wiedzę.

Checkbox

Certyfikat dla menedżerów handlowych oferuje określony status. Firma z zespołem certyfikowanych menedżerów handlowych może szczycić się posiadaniem w swoich szeregach najlepszych z najlepszych pracowników na rynku.

Checkbox

Certyfikacja dla menedżerów handlowych sprzyja rozwojowi rynku. Szybki rozwój rynku oraz jasne kryteria oceny jakości można osiągnąć jedynie dzięki wspólnym decyzjom i procesom na dużą skalę. Odrębne indywidualne działania nie przynoszą natomiast niczego dobrego.

Checkbox

Certyfikat dla menedżerów handlowych jest świetnym uzupełnieniem CV. To wartościowy atut, który może zadecydować o wyniku procesu rekrutacji.

Do czego potrzebny jest certyfikat dla menedżerów handlowych?

Handel to jeden z największych sektorów światowej gospodarki. Zarówno detaliczny, jak i hurtowy. B2B czy B2C. Handel usług czy towarów. Z każdym rokiem rynek ten się powiększa.

Menedżer handlowy to jedna z niewielu profesji, w których należy wykazać się w równiej mierze umiejętnościami twardymi, jak i miękkimi. Handlowiec może nauczyć się skryptów i algorytmów, wiedzieć wszystko o firmie i produkcie, ale jeśli rozmowa z klientem nie potoczy się pomyślnie oraz zabraknie mu kreatywności i umiejętności delikatnego zachęcenia do zakupu, wyniki nie będą zadowalające.

W ciągu ostatnich lat, jak można się było tego spodziewać, ten popularny zawód wybierają również kobiety powracające do pracy po przerwie, specjaliści innych dziedzin, którzy postanowili się przebranżowić, oraz młodzi menedżerowie. Na rynku obecni są również kandydaci, którzy wybrali przypadkowo branżę handlową, z braku innych opcji lub z chęci sprawdzenia siebie.

Smutne statystyki niestety pokazują, że połowa tych nowych pracowników nie będzie w stanie nawet przetrwać okresu próbnego na nowym stanowisku. Ponadto, w tej branży zazwyczaj pracuje wielu wypalonych specjalistów, którzy przeceniają swoje możliwości lub nie doceniają warunków pracy w branży aktywnej sprzedaży.

Okazuje się, że pracownicy zajmujący się handlem nie posiadają specjalistycznej wiedzy. Większość specjalistów w branży handlowej nie posiada specjalnego wykształcenia, zatem dyplom w tej branży ma znaczenie drugorzędne. Liczą się przede wszystkim wiedza i umiejętności, doświadczenie praktyczne oraz polecenie od innych pracowników.

Pomimo faktu, że na światowym rynku nie ma jednolitych norm zawodowych dla menedżerów handlowych, a jedynie wiele standardów o wąskim zastosowaniu i specyficznych dla branży, profesjonaliści odnoszący największe sukcesy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich sukces jest wynikiem ścisłego przestrzegania zasad i standardów.

Certyfikat nie jest głównym czynnikiem, a bardziej dodatkiem. Statystyki jednakże pokazują, że zdobycie certyfikatu dla menedżerów handlowych znacząco zwiększa profesjonalny status w oczach pracodawcy. Certyfikat pozwala firmie właściwie ocenić poziom wiedzy i umiejętności kandydata, dzięki czemu zatrudniona zostanie ta osoba, która potrafi rozwiązywać problemy i osiągać obrane cele.

Zdobywając certyfikat, potwierdzisz, że posiadasz następujące cechy:

 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność tworzenia sieci kontaktów,
 • umiejętność perswazji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zorientowanie na klienta,
 • opanowanie i organizację,
 • inteligencję emocjonalną (empatię),
 • etyczną postawę wobec byłych pracodawców, współpracowników i klientów,
 • odporność na stres,
 • chęć do samodoskonalenia.

Na co więc czekasz? Rozpocznij test teraz!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.