Test online dla menedżerów obsługi klienta

Czym jest egzamin certyfikacyjny dla menedżerów obsługi klienta?

Menedżerowie obsługi klienta pracują w branży handlowej, marketingowej i reklamowej, zarządzając pozyskiwaniem klientów i ich rozwojem. Specjaliści branży sprzedażowej są mistrzami w dziedzinie obsługi klientów, badania rynku i strategii biznesowej.

Test certyfikacyjny z dziedziny customer success management sprawdza prawidłowe postępowanie menedżera w sytuacjach zawodowych. Innymi słowy, umiejętność posługiwania się właściwym narzędziem we właściwy sposób. Lub wyciągania prawidłowych wniosków z dostępnych danych. Jeśli klient jest niezadowolony, terminy gonią, zespół nie jest zgodny, a ryzyko jest wysokie, co w takiej sytuacji powinien zrobić menedżer w pierwszej kolejności? A w następnej?

Nasze egzaminy zawierają umiejętnie wplecione elementy etyki. Jest to coś, czego nie da się ująć jednoznacznie żadnymi normami. W przybliżeniu co czwarte lub piąte pytanie dotyczy Twoich profesjonalnych wartości. Czy można oszukać klienta? Dla jego własnego dobra? A szefa? Lub wykorzystać współpracownika? Dać łapówkę? Co, jeśli bez tego nie da się zrealizować projektu?

Większość wartości etycznych, społecznych i profesjonalnych nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Różnią się one zależnie od kraju. Wiele zadań egzaminu dotyczących konkretnych sytuacji dotyczy również etyki.

Jeśli uważasz się za profesjonalistę, przystąp do egzaminu dla menedżerów obsługi klienta w witrynie TESTIZER i zdobądź certyfikat już teraz!

Certyfikat menedżera obsługi klienta

Po co mi certyfikat z dziedziny customer success management?

Niektórzy menedżerowie obsługi klienta decydują się na zdobycie certyfikatu firmy TESTIZER, aby podnieść swoje umiejętności i wyróżnić się na tle konkurencji.

Jeśli uda Ci się zdać test, udowodnisz, że posiadasz następujące istotne umiejętności:

  • Mocne umiejętności z zakresu publicznych wypowiedzi, a także tworzenia prezentacji z pokazem slajdów w celu przedstawiania koncepcji i wyników klientom oraz akcjonariuszom.
  • Znajomość oprogramowania CRM pozwalająca na zarządzanie wieloma klientami na różnych stopniach drogi sprzedażowej, jak również śledzenie wszystkich działań, począwszy od nadchodzących zadań po ostatnie kontakty.
  • Umiejętność komunikowania się i aktywnego słuchania pozwalająca na jasne przekazywanie kluczowych kwestii oraz proszenie o informacje zwrotne, zarówno za pośrednictwem poczty e-mail, jak i telefonicznie bądź osobiście.
  • Podstawowa umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych pozwalająca na monitorowanie celów oraz kwot.
  • Umiejętność budowania relacji z klientami i zaspokajania ich potrzeb.
  • Znajomość oprogramowania do przetwarzania tekstu pozwalająca na tworzenie dokumentów i umów.

Wszystko to możesz sprawdzić tutaj, w witrynie TESTIZER.

Jak udowodnić potencjalnemu pracodawcy, że posiadasz wszystkie wyżej wymienione umiejętności? Możesz dowieść tego jedynie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a certyfikat będzie dużym ułatwieniem.

Udziel odpowiedzi na 25 pytań.
Take the test
Jeśli wynik Cię zadowala, opłać certyfikat.
Pay for your certificate
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail – otrzymasz na nią swój certyfikat.
Get your certificate
Sprawdź swój wynik i jeśli Cię on nie zadowoli, rozwiąż test ponownie.
Retake the test

Zalety testu certyfikacyjnego CCSM

Checkbox

Cały egzamin opiera się na narzędziach i technikach, jakie każdy menedżer obsługi klienta powinien opanować, aby prawidłowo i skutecznie wykonywać swoją pracę, stanowi on zatem potwierdzenie Twoich umiejętności. Wszystkie certyfikaty firmy TESTIZER zawierają numer identyfikacyjny oraz kod QR pozwalające instytucjom lub pracodawcom na weryfikację certyfikatu.

Checkbox

Jedynie duże organizacje mogą sobie pozwolić na aktualizowanie standardów oraz nieustanne generowanie, ulepszanie i modyfikowanie zadań sytuacyjnych egzaminu, dlatego właśnie egzamin firmy TESTIZER jest znacznie bardziej wszechstronny i przystępny.

Checkbox

Zdanie egzaminu, co nawiasem mówiąc, nie jest łatwym zadaniem dla osoby niedoświadczonej w branży, wymaga nie tylko rzeczywistego doświadczenia, zrozumienia teorii oraz umiejętności sprawnego stosowania wiedzy w praktyce, ale również odpowiedniego systemu profesjonalnych wartości.

Checkbox

Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz nie utracił od czasu zdania egzaminu swoich umiejętności i wciąż zdobywa nową wiedzę, czyta i rozwija się w dziedzinie zarządzania projektami.

Do czego potrzebny jest certyfikat z dziedziny customer success management?

Certyfikat z dziedziny customer success management jest całkowicie dobrowolny i, jak pokazuje praktyka, wiele osób nie docenia zalet posiadania certyfikatu lub nawet nie bierze takiej opcji pod uwagę, uznając, że wystarczy im dyplom studiów wyższych i/lub dobre CV.

Nie jest to jednak do końca słuszne podejście, ponieważ będąc absolwentem uczelni technicznej, niekoniecznie potrafi się obsługiwać ciągnik. Ponadto, sytuacje życiowe bywają różne, tak jak w przypadku branży IT, w której duży odsetek profesjonalistów stanowią osoby, które zdobyły swoje umiejętności samodzielnie i często nie posiadają dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub przeciwnie – posiadają dyplom, lecz nie mają doświadczenia. Nie zapominajmy oczywiście o drugiej stronie medalu. Wiele osób z wyższym wykształceniem nie potrafi wykonywać obowiązków wymaganych na swoim stanowisku pracy i pracodawcy są świadomi tego smutnego faktu.

Znajomość oferty firmy to podstawowa wiedza, jaka pozawala menedżerom skutecznie sprzedawać produkty klientom. Zazwyczaj jest ona przekazywana wewnętrznie za pośrednictwem menedżera marki, jeśli firma posiada takie stanowisko, lub przedstawiciela firmy odpowiadającej za markę produktów sprzedawanych przez menedżera w firmie dystrybutora.

Aby odnieść zatem sukces w tej roli, należy wiedzieć, jak sprzedawać klientom produkty i usługi. Możesz podnieść swoje umiejętności sprzedażowe, poznając przyczyny, jakie skłaniają klienta do zakupu, dzięki czemu sformułujesz skuteczny przekaz sprzedażowy i nawiążesz kontakt z klientami.

Aby przygotować się do egzaminu CCSM, należy przede wszystkim wiedzieć, jakie umiejętności ocenia pracodawca oraz które stwierdzenia o nich świadczą. Ułatwi to kandydatowi sformułowanie odpowiedzi w taki sposób, aby zademonstrować swoje pozytywne cechy, a negatywne ukryć.

Przygotowanie polega na rozwiązywaniu podobnych zadań, a także przyswojeniu instrukcji oraz komentarzy do zadań. Rozwiązując w ramach ćwiczeń testy online, użytkownik ma dostęp do szczegółowych komentarzy dla każdego z pytań, które obejmują również uzasadnienie wyboru. Ćwicząc w ten sposób, kandydaci na stanowisko opracowują taktyki pozwalające poradzić sobie w typowych sytuacjach w pracy.

Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, należy wykonywać ćwiczenia online, czytać instrukcje i przygotować się na różne pytania. Wyniki testu z zakresu obsługi klienta często są decydującą kwestią w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Dlatego tak ważne jest, aby przygotować się na każdy etap procesu rekrutacji.

Dzięki certyfikacji firmy TESTIZER dla menedżerów obsługi klienta możesz mieć niemal pewność, że otrzymasz stanowisko. Czy uważasz, że masz odpowiednie predyspozycje? Jeśli tak, rozwiąż test już teraz!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.