Test online ze znajomości biznesowego języka angielskiego

Rozwiąż bezpłatny test online ze znajomości biznesowego języka angielskiego i otrzymaj certyfikat!

Sprawdź swój poziom znajomości biznesowego języka angielskiego w 20 minut

Po rozwiązaniu 20-minutowego testu dowiesz się, jaki jest Twój poziom znajomości języka (należy pamiętać, że opisy przedstawiają ogólne wytyczne i należy wziąć również pod uwagę indywidualne różnice oraz prędkość uczenia się):

Na poziomie A1 posiada się podstawową znajomość języka pozwalającą na porozumiewanie się w prostych codziennych sytuacjach. Można zrozumieć i tworzyć proste zdania w celu wymiany informacji dotyczących siebie i innych. Komunikacja jest prosta i ograniczona.

Poziom A2 pozwala na porozumiewanie się w znanych sobie sytuacjach z użyciem prostej i bezpośredniej wymiany informacji. Można rozmawiać na codzienne tematy i prowadzić podstawowe rozmowy. Słownictwo i znajomość gramatyki są jednak wciąż ograniczone, a złożone wyrażenia czy dłuższe rozmowy stanowią wyzwanie.

Poziom B1 umożliwia stosunkowo płynne wypowiadanie się w codziennych sytuacjach. Osoby na tym poziomie potrafią opowiadać o swoich doświadczeniach, przedstawiać swoje opinie i plany. Słownictwo jest rozszerzone, a znajomość gramatyki bardziej gruntowna. Na tym poziomie rozumie się dłuższe teksty i prowadzi proste dyskusje. Bardziej złożone rozmowy oraz specjalistyczna tematyka wciąż jednak są trudne.

Poziom B2 przedstawia dobre umiejętności językowe. Można zrozumieć złożone teksty z różnorodnych dziedzin oraz swobodnie brać udział w rozmowach. Osoby na tym poziomie potrafią formułować swoje opinie i przedstawiać argumenty. Słownictwo jest obszerne, a błędy gramatyczne zdarzają się rzadziej. Jednak subtelne niuanse oraz tematy abstrakcyjne wciąż mogą być problematyczne.

Poziom C1 oznacza zaawansowany poziom znajomości języka. Osoby na tym poziomie potrafią niemal płynnie mówić i rozumieć skomplikowane teksty, nawet dotyczące specjalistycznych czy technicznych dziedzin. Potrafią brać udział w dyskusji, wyrażać się jasno i precyzyjnie, a także przedstawiać swoje opinie w zróżnicowany sposób. Słownictwo jest bogate, a błędy gramatyczne zdarzają się sporadycznie.

Poziom C2 przedstawia znajomość języka na poziomie zbliżonym do ojczystego. Pozwala na swobodną komunikację w dowolnej sytuacji i rozumienie nawet najbardziej złożonych tekstów i dialogów. To perfekcyjne opanowanie języka, które umożliwia bezproblemowe zrozumienie subtelnych niuansów, odniesień kulturowych oraz tematów abstrakcyjnych. Bardzo bogate słownictwo i niezwykle rzadkie błędy gramatyczne.

  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
Certyfikat znajomości języka angielskiego biznesowego

Jak uzyskać certyfikat online?

Prawdopodobnie każdy, kto uczy się języka angielskiego w celach biznesowych, na pewnym etapie swojej kariery rozważał poświadczenie swoich umiejętności certyfikatem. Jeśli właśnie na takim etapie się znajdujesz lub dopiero do niego zmierzasz, możesz spróbować swoich sił już teraz, rozwiązując bezpłatny test online firmy TESTIZER! Zdobycie certyfikatu potwierdzającego poziom znajomości biznesowego języka angielskiego jest przydatne z kilku powodów.

Po pierwsze, pracodawcy wymagają potwierdzenia znajomości biznesowego języka angielskiego. Takim potwierdzeniem może być właśnie certyfikat, który zwiększy Twoje możliwości na rynku pracy. Po drugie, nasze certyfikaty są bezterminowe i uznawane na całym świecie. Dają one potwierdzenie znajomości biznesowego języka angielskiego w skali globalnej, zwiększając konkurencyjność w międzynarodowym obszarze biznesowym. Po trzecie, certyfikat znajomości języka może być przydatnym załącznikiem do portfolio, a także pozwala dokumentować i poprawiać swoją znajomość biznesowego języka angielskiego.

Odpowiedz na 25 pytań.
Take the test
Sprawdź wynik i jeśli Cię on zadowala, opłać certyfikat.
Pay for your certificate
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Otrzymasz na nią certyfikat znajomości biznesowego języka angielskiego w zaledwie kilka minut.
Get your certificate
W razie potrzeby możesz jeszcze raz rozwiązać test.
Retake the test

Zalety testu online ze znajomości biznesowego języka angielskiego

Wygoda
Wygoda
Nasze testy online ze znajomości biznesowego języka angielskiego są dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz rozwiązać test w dowolnej dogodnej dla siebie chwili. Nie musisz dostosowywać się do godzin, w jakich pracują centra egzaminacyjne. Każdy certyfikat firmy TESTIZER zawiera unikalny numer oraz kod QR pozwalające instytucjom lub pracodawcom na weryfikację autentyczności certyfikatu.
Elastyczność
Elastyczność
Testy online ze znajomości biznesowego języka angielskiego firmy TESTIZER oferują elastyczność, zarówno w przypadku terminu, jak i lokalizacji. Możesz rozwiązać test w zaciszu swojego domu lub w innym wybranym przez siebie miejscu i nie musisz stosować się do wyznaczonego terminu czy centrum egzaminacyjnego.
Natychmiastowe wyniki
Natychmiastowe wyniki
W przeciwieństwie do tradycyjnych papierowych testów, nasze testy online ze znajomości biznesowego języka angielskiego udostępniają wyniki natychmiast. Po ukończeniu testu Twój wynik jest automatycznie generowany i wyświetlany.
Oszczędność kosztów
Oszczędność kosztów
Testy online są mniej kosztowne w porównaniu z tradycyjnymi testami, ponieważ nie generują dodatkowych kosztów związanych z podróżą do centrum egzaminacyjnego czy drukowaniem materiałów egzaminacyjnych. Dzięki temu możesz sprawdzić swoją znajomość biznesowego języka angielskiego w przystępnej cenie.

Po co mi test certyfikacyjny online ze znajomości biznesowego języka angielskiego?

Rozwiązując testy, ćwiczysz
Rozwiązując testy, ćwiczysz

Rozwiązywanie testów jest formą ćwiczenia. Głównym celem samodzielnego rozwiązywania testów ze znajomości biznesowego języka angielskiego jest przygotowanie się do niezależnego egzaminu językowego, jak na przykład BEC czy TOEIC. Wielokrotne rozwiązywanie testów ze znajomości biznesowego języka angielskiego jest bardzo ważne, ponieważ pozwala dobrze się przygotować. Tak samo jak testy na inteligencję sprawdzają nie inteligencję, lecz naszą umiejętność zdania tego typu testu, testy ze znajomości języka angielskiego również oceniają nasze możliwości pomyślnego zdania egzaminu językowego. Gdy rozwiążesz test, Twój wynik zostanie automatycznie wyświetlony. Postaraj się uzyskać wysoki wynik, przystępując do próbnych egzaminów certyfikacyjnych ze znajomości biznesowego języka angielskiego tyle razy, ile tylko możesz!

Rozwiązywanie testów ułatwia naukę
Rozwiązywanie testów ułatwia naukę

Pamięć człowieka wymaga nieustannych ćwiczeń. Rozwiązując testy, odświeżasz poznane wcześniej słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne. Jeśli przypomnisz je sobie podczas testu, utrwalisz je w pamięci na zawsze. Zatem bezpłatny test online ze znajomości biznesowego języka angielskiego to skuteczny sposób na naukę języka, który pozwala ocenić i odświeżyć swoją znajomość gramatyki oraz umiejętności z zakresu czytania i słuchania. Otrzymasz natychmiast wyniki i ocenę obszarów wymagających poprawy.

Rozwiązywanie testów to dobra zabawa
Rozwiązywanie testów to dobra zabawa

Kto nie lubi bezpłatnych testów online? Oferujemy najlepszy bezpłatny test znajomości biznesowego języka angielskiego z certyfikatem. Jest szybki i skuteczny, a w dodatku prosty i ciekawy! Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 25 pytań, aby otrzymać certyfikat. Dla tych, którzy są pewni swoich sił i dążą do celu, nie będzie to trudne zadanie.

Śmiało, kliknij przycisk Rozpocznij test!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.