Test online ze znajomości języka czeskiego

Rozwiąż bezpłatny test online ze znajomości języka czeskiego i otrzymaj certyfikat!

Sprawdź swój poziom znajomości języka czeskiego
w 20 minut

Po zdaniu testu w witrynie TESTIZER otrzymasz wynik w zakresie od A1 do C1, potwierdzający następujące umiejętności:

A1 – na tym poziomie rozumiesz codzienne wyrażenia, podstawowe zdania i zwroty. Potrafisz również rozpoznać, czego dotyczy dyskusja. Umiesz przeczytać krótkie wyrażenia i zdania. Ten poziom znajomości języka jest niezbędny do prowadzenia podstawowej rozmowy. Znasz w języku czeskim około 1500 słów. Jeśli potrafisz krótko się przedstawić, opowiedzieć o swojej rodzinie, poprosić o wskazanie drogi lub przeczytać niektóre reklamy – Twój poziom znajomości języka to A1.
A2 – znając język czeski na poziomie A2, możesz brać udział w prostych rozmowach. Wiesz, jak opowiedzieć coś więcej o sobie i jak dowiedzieć się czegoś o rozmówcy. Potrafisz w prostych słowach opisać swoje pochodzenie, bezpośrednie otoczenie oraz najbardziej istotne kwestie. Potrafisz przeczytać i zrozumieć krótki tekst w języku czeskim. Na tym poziomie znasz około 2000 słów. Jeśli powyższy opis przedstawia Twoją znajomość języka, jest ona na poziomie A2.
B1 – na tym poziomie potrafisz wypowiadać się, używając czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Rozumiesz i potrafisz zapisać dłuższe akapity. Rozumiesz kluczowe kwestie w wyraźnej i standardowej wypowiedzi na znany Ci temat, z którym masz regularną styczność w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Twój zasób słownictwa obejmuje 2500–3000 słów. Jeśli potrafisz oglądać ze zrozumieniem niektóre filmy i programy w telewizji oraz rozmawiać na różne tematy – Twój poziom to B1.
B2 – na tym poziomie potrafisz skomponować szczegółowy i czytelny tekst na szeroki zakres tematów. Wyjaśnienie swojego punktu widzenia na dany temat z przedstawieniem zalet i wad różnych opcji nie stanowi dla Ciebie problemu. Potrafisz również omawiać tematy dotyczące określonych profesjonalnych dziedzin i posługiwać się odpowiednim dla nich słownictwem. Na tym poziomie znasz w języku czeskim 3000–4000 słów. Jeśli z łatwością potrafisz rozmawiać na tematy abstrakcyjne, a także przedstawiać swoją opinię, argumentować ją i bronić jej, Twój poziom znajomości języka to B2.
C1 – Twoja znajomość języka na tym poziomie jest niemal perfekcyjna. Twój zasób słownictwa w języku czeskim obejmuje 4000–5000 słów. Możesz brać udział w spontanicznej rozmowie na dowolny temat i potrafisz pisać skomplikowane eseje. Ponadto rozumiesz nieprzetłumaczone filmy, w których używa się slangu. Potrafisz płynnie i spontanicznie się wyrażać, nie zastanawiając się nad doborem słów. Jeśli potrafisz posługiwać się płynnie językiem w sytuacjach społecznych, akademickich i zawodowych – Twój poziom to C1.
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
Certyfikat znajomości języka czeskiego

Jak uzyskać certyfikat online ze znajomości języka czeskiego?

Jeśli to czytasz, najprawdopodobniej znasz dobrze czeski. Może więc warto rozwiązać nasz test i sprawdzić swoją wiedzę? Zrób sobie chwilę przerwy i skorzystaj z tej okazji, aby sprawdzić swoją znajomość języka czeskiego na naszej witrynie. Test nie tylko wskaże Twoje mocne i słabe strony, jeśli chodzi o znajomość języka, ale również pozwoli Ci uzyskać piękny i przydatny certyfikat!

O jakim certyfikacie mowa? Oto szczegóły… Nasz certyfikat nie ma terminu ważności. Poziom Twojej znajomości języka czeskiego przedstawiony jest za pomocą wykresu słupkowego. To oficjalny dokument poświadczony podpisem. Możesz wykorzystać ten certyfikat, aby potwierdzić swoją znajomość języka czeskiego, ubiegając się o przyjęcie na studia. Możesz wydrukować certyfikat lub opublikować go w dowolnej sieci społecznościowej. Możesz go także dołączyć do swojego CV, aplikując na stanowisko czy starając się o podwyżkę lub też dodać do swojego portfolio.

Certyfikat z pewnością będzie przydatny w przyszłości. Nie zwlekaj, działaj już teraz!

Rozwiąż test.
Take the test
Opłać swój certyfikat, jeśli wynik Cię zadowala.
Pay for your certificate
Otwórz wiadomość e-mail ze swoim certyfikatem ze znajomości języka czeskiego.
Get your certificate
Popraw swoje błędy i rozwiąż test jeszcze raz, jeśli wynik Cię nie zadowala.
Retake the test

Zalety testu online ze znajomości języka czeskiego

Jest bezpłatny
Jest bezpłatny
Nie musisz za nic płacić, aby rozwiązać test. Nie ma opłat rejestracyjnych. Otrzymasz swój wynik natychmiast po zdaniu testu.
Stworzony przez ekspertów
Stworzony przez ekspertów
Test online został stworzony przez metodologów i specjalistów posiadających dyplomy z filologii. Organizacje i pracodawcy mogą zweryfikować autentyczność certyfikatu TESTIZER za pomocą unikatowego numeru i kodu QR.
Jest łatwo dostępny
Jest łatwo dostępny
Możesz przystąpić do testu firmy TESTIZER tyle razy, ile tylko chcesz, dopóki nie uzyskasz zadowalającego wyniku.
Jest standaryzowany
Jest standaryzowany
Nasz test online sprawdza poziom znajomości języka zgodnie z CEFR (międzynarodowym standardem klasyfikacji umiejętności językowych).

Po co podchodzić do testu certyfikacyjnego online z języka czeskiego?

Rozwiązywanie testów podnosi Twoje umiejętności językowe
Rozwiązywanie testów podnosi Twoje umiejętności językowe

Poziom znajomości języka czeskiego jest określany na podstawie kilku kryteriów: czytania, słuchania, mówienia i pisania. To są obszary znajomości języka, nad którymi pracują osoby uczące się języka czeskiego. Z czasem jednak wiele osób zapomina o rozwijaniu określonych aspektów umiejętności językowych. Inni natomiast tracą zdobyte umiejętności, a ich poziom znajomości języka powoli się obniża. TESTIZER pomoże Ci dowiedzieć się, jaki jest poziom Twojej znajomości języka i nad jakimi aspektami musisz popracować. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, a zarazem proste i przyjemne!  

Rozwiązywanie testów to dobra zabawa
Rozwiązywanie testów to dobra zabawa

Jeśli ciężko pracujesz, aby nauczyć się czeskiego, zrób sobie przerwę na rozwiązanie testu, który określi Twój poziom znajomości języka czeskiego. Test firmy TESTIZER jest szybki i rozwiązuje się go z przyjemnością. Wystarczy, że zrobisz sobie 20-minutową przerwę i odpowiesz na 25 pytań. Zadania ułożone przez naszych ekspertów są ciekawe. Skorzystaj z naszych materiałów, aby przyjemnie i produktywnie spędzić czas!

Rozwiązując testy, ćwiczysz
Rozwiązując testy, ćwiczysz

Zdanie testu ze znajomości języka czeskiego to właściwy krok w kierunku skutecznego opanowania języka. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek egzaminu językowego warto rozwiązać jak najwięcej testów. Testy ze znajomości języka zostały skomponowane przez ekspertów w taki sposób, aby nie tylko sprawdzać umiejętności językowe, ale również umożliwić Ci naukę na własnych błędach, które zobaczysz po rozwiązaniu testu. Test wskaże również, jakie obszary wymagają jeszcze pracy, co jest bardzo pomocne.

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.