Test online ze znajomości języka francuskiego

Rozwiąż bezpłatny test online ze znajomości języka francuskiego!

Sprawdź swój poziom znajomości języka francuskiego
w 20 minut

Poziom znajomości języka jest określany po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub testu, które przeprowadzane są zgodnie z metodami opracowanymi w Unii Europejskiej. Po zdaniu testu w witrynie TESTIZER uzyskasz potwierdzenie jednego z następujących poziomów znajomości języka:

A1 Elémentaire – ten poziom pozwala na komunikowanie się w zakresie codziennych tematów (przedstawienie siebie i swojej rodziny, formułowanie prostych próśb, zadawanie prostych pytań) oraz na prowadzenie najprostszych dialogów. Na tym poziomie uczysz się fonetyki i podstawowych zasad gramatyki.
A2 Pre-Intermédiaire – większy zasób słownictwa oraz zakres tematów do rozmowy (podróże, zakupy, poszukiwanie pracy) sprawiają, że znajomość języka staje się bardziej zaawansowana. Na tym poziomie wprowadza się do nauki nowe zasady gramatyki, takie jak czas przyszły czasowników czy stopniowanie przymiotników. Rozwija się umiejętności rozumienia prostych wypowiedzi na codzienne tematy oraz zdobywa umiejętność pisania prostych listów oraz wypełniania standardowych dokumentów.
B1 Intermédiaire – następuje stopniowe przejście od szablonowych wypowiedzi do swobodnego posługiwania się językiem poprzez używanie już przyswojonych fraz i konstrukcji leksykalnych. Słownictwo się poszerza. Osoba na tym poziomie zaczyna rozumieć swobodne wypowiedzi na dowolny temat, z łatwością czyta adaptacje literatury oraz ogląda filmy i programy telewizyjne.
B2 Intermédiaire avancé – na tym poziomie rozwija się umiejętność tworzenia w języku francuskim złożonych gramatycznie konstrukcji z zaawansowanym słownictwem. Poziom ten pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli w obcym języku. Zwiększają się umiejętności komunikacyjne, czyli płynne mówienie, czytanie, rozmawianie oraz wypowiadanie się na tematy profesjonalne. Poziom B2 dzieli się czasami na dwa poziomy, B2 oraz B2+, aby umożliwić głębsze poznanie języka. Pozwala to osobom uczącym się rozwinąć jeszcze bardziej umiejętności mówienia dzięki większemu zakresowi tematów i odpowiednio bogatszemu słownictwu.
C1 Avancé – jest to poziom biegłości językowej pozwalający na czytanie literatury francuskiej z oryginalnych źródeł, płynną komunikację z nosicielami języka oraz rozumienie ich wypowiedzi, a także na posługiwanie się w codziennej mowie specyficznymi dla tego języka frazami oraz idiomami.
C2 Avancé-superieur – ostatni stopień nauki języka francuskiego. Ten poziom daje dobrą znajomość języka, umożliwia wypowiadanie się na dowolny temat oraz pełne zrozumienie zarówno czytanych tekstów, jak i słuchanych wypowiedzi. Poziom C2 pozwala na podjęcie pracy jako tłumacz lub nauczyciel.
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
Certyfikat znajomości języka francuskiego

Jak uzyskać certyfikat online z języka francuskiego?

Rozpoczynając naukę języka obcego z reguły stawiamy sobie jakiś konkretny cel, czyli to, do czego ten język jest nam potrzebny. Niektórzy chcą porozumiewać się bez tłumacza podczas wyjazdu turystycznego, inni pragną prowadzić negocjacje biznesowe z partnerami w ich ojczystym języku, a są także ludzie, którzy po prostu chcą czytać literaturę obcą w oryginale. Jeśli również to rozważasz lub masz takie zamiary, możesz już teraz uzyskać certyfikat znajomości języka francuskiego, rozwiązując bezpłatny test online firmy TESTIZER!

Certyfikat firmy TESTIZER nie ma terminu ważności. Możesz go wydrukować lub opublikować w mediach społecznościowych. Możesz wykorzystać certyfikat znajomości języka francuskiego, aby potwierdzić poziom swojej znajomości języka, ubiegając się o przyjęcie na studia lub szukając nowej pracy. Certyfikat firmy TESTIZER to przydatny dokument, którego z pewnością nie odłożysz na półkę.

Rozwiąż test składający się z 25 pytań.
Take the test
Jeśli wynik Cię zadowala, opłać swój certyfikat.
Pay for your certificate
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail, aby pobrać certyfikat znajomości języka francuskiego.
Get your certificate
Jeśli wynik Cię nie zadowala, popraw swoje błędy i rozwiąż test online z języka francuskiego jeszcze raz.
Retake the test

Zalety testu online ze znajomości języka francuskiego

Dostępność
Dostępność
Możesz przystąpić do testu firmy TESTIZER tyle razy, ile tylko chcesz, dopóki nie uzyskasz wyniku, który będzie dla Ciebie zadowalający.
Wysokie standardy
Wysokie standardy
Nasz test online potwierdza Twoją znajomość języka francuskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
Dokładność
Dokładność
Wyniki testów online ze znajomości języka francuskiego są przetwarzane przez program komputerowy, który pozwala wyeliminować błędy ludzkie.
Jakość
Jakość
Test online został stworzony przez metodologów i specjalistów posiadających dyplomy z filologii. Każdy certyfikat firmy TESTIZER zawiera numer identyfikacyjny oraz kod QR pozwalające organizacjom lub pracodawcom na weryfikację certyfikatu.

Po co podchodzić do testu certyfikacyjnego online z języka francuskiego?

Rozwiązując testy, ćwiczysz
Rozwiązując testy, ćwiczysz

Możesz powtarzać bezpłatnie test z języka francuskiego dowolną liczbę razy. Dzięki temu zobaczysz, jak z czasem poprawiła się Twoja znajomość języka francuskiego. Nasz bezpłatny test pomoże Ci wybrać poziom znajomości języka francuskiego, od którego możesz zacząć. Sprawdź swoją znajomość języka we wszystkich aspektach, w tym znajomości gramatyki, a także umiejętności z zakresu czytania i słuchania. Otrzymasz również informacje zwrotne dotyczące tych aspektów znajomości języka francuskiego, nad którymi musisz popracować.

Rozwiązując testy, sprawdzasz wiedzę
Rozwiązując testy, sprawdzasz wiedzę

Zarówno dzieci, jak i dorośli potrzebują testów, aby dowiedzieć się, jaki materiał został już opanowany, a jaki wymaga poprawy w zakresie pisania lub mówienia. Często zdarza się tak, że przystępujemy do testów z przekonaniem, że mamy słabe umiejętności, jeśli chodzi o mówienie, natomiast w przypadku pisania – dobre. Po teście okazuje się jednak, że sytuacja jest zupełnie odwrotna. To ważne, aby sprawdzać wiedzę, rozwiązując testy. Oprócz wyników określających znajomość języka francuskiego dowiesz się również, jaki materiał masz już opanowany, a jaki jeszcze nie, dzięki czemu możesz nakreślić skuteczny program nauki. Zdanie testu daje psychiczne potwierdzenie własnych umiejętności. Zdanie testu jest krokiem w kierunku lepszych osiągnięć.

Rozwiązywanie testów podnosi pewność siebie
Rozwiązywanie testów podnosi pewność siebie

Proces nauki każdego języka obcego jest podzielony na poziomy odpowiadające coraz bardziej złożonej wiedzy i zwiększającemu się słownictwu. Poziom sprawdza się na podstawie trzech kryteriów: czytania, słuchania, mówienia i pisania. W miarę upływu czasu wiele osób traci zaangażowanie i potrzebuje zachęty, aby kontynuować naukę. Właśnie to oferuje firma TESTIZER – zobacz, na jakim poziomie się znajdujesz i jak duże są Twoje postępy. Jest to szybkie, wydajne, a także łatwe w obsłudze i ciekawe! Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 25 pytań, aby otrzymać certyfikat. Nie będzie to trudne zadanie, jeśli jesteś osobą pewną siebie i nastawioną na osiągnięcie celu.

Kliknij zatem przycisk „Rozpocznij test” i sprawdź, jak dobrze znasz język, rozwiązując test online ze znajomości języka francuskiego!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.