Test online ze znajomości języka hiszpańskiego

Sprawdź swoją znajomość języka hiszpańskiego i uzyskaj certyfikat w zaledwie kilka minut!

Sprawdź swój poziom znajomości języka hiszpańskiego
w 20 minut

Po zdaniu testu CEFR ze znajomości języka hiszpańskiego w witrynie TESTIZER otrzymasz wynik w zakresie od A1 do C2:

A1: Nivel Elemental – na tym poziomie rozpoczynasz naukę języka od podstaw i w krótkim czasie przyswajasz podstawowe wiadomości, takie jak alfabet hiszpański, rodzajniki i pierwsze słowa. Kończąc naukę na tym poziomie, potrafisz porozumieć się w codziennych i prostych sytuacjach, takich jak zakupy, zamawianie jedzenia w restauracji, przedstawienie się czy opowiedzenie o sobie i swoim hobby.
A2: Nivel Preintermedio – to ważny i znaczący etap średnio zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego. Na tym poziomie potrafisz zrozumieć najbardziej popularne zwroty lub wyrażenia i porozumieć się bardziej płynnie w codziennych sytuacjach (np. bardziej szczegółowo opisać siebie, swoją pracę, hobby, zdrowie oraz inne nieskomplikowane tematy). Jeśli chodzi o gramatykę, potrafisz posługiwać się czasem teraźniejszym (presente), trzema czasami przeszłymi (pretérito simple, perfecto i imperfecto) oraz czasem przyszłym (futuro). Oznacza to, że możesz opowiadać o wydarzeniach z przeszłości lub o swoich planach na przyszłość. Zasób słów się poszerza i staje się ciekawszy.
B1: Nivel Intermedio – kończąc naukę na tym poziomie, czujesz się w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej jak w domu, wiesz, jak radzić sobie ze stresem i codziennymi troskami. Bez problemu porozumiewasz się z nosicielami języka na znane sobie tematy, wyrażasz swoje opinie, życzenia i plany, relacjonujesz wydarzenia i przedstawiasz swój punkt widzenia, bez względu na jego istotność. Zazwyczaj poziom ten osiąga się po 8–10 miesiącach nauki.
B2: Nivel Intermedio-Superior – osoby, które ukończyły poziom B2, potrafią bez wysiłku płynnie komunikować się z nosicielami języka, a także posługują się wszystkimi konstrukcjami i formami gramatycznymi. Potrafią również zrozumieć główne tematy złożonego lub teoretycznego tekstu. To najbardziej produktywny etap nauki języka, na którym osoby uczące się mogą nie tylko porozumiewać się z nosicielami języka obcego, ale również oglądać filmy z oryginalną ścieżką dźwiękową, czytać w tym języku książki i prasę, rozumiejąc główne wątki skomplikowanej rozmowy czy tekstu.
C1: Nivel Avanzado – osiągnięcie poziomu C1 wymaga długiej i wytężonej pracy. To poziom znajomości języka profesjonalistów i pozwala na płynną komunikację bez wysiłku czy zastanawiania się nad właściwym doborem słów lub wyrażeń. Znajomością języka na poziomie C1 wyróżniają się osoby, które odebrały dobre wykształcenie, ich wypowiedzi są dobrze skomponowane i przyjemne dla nosicieli języka. Poziom C1 pozwala na posługiwanie się językiem obcym w różnych sytuacjach, od swobodnych rozmów po komunikację i korespondencję biznesową. Pozwala on również rozumieć skomplikowane teksty wymagające szczególnego przygotowania.
C2: Nivel Avanzado-Superior – to najwyższy poziom znajomości języka hiszpańskiego i niewiele osób jest w stanie go osiągnąć. Pozwala on rozumieć 100% słyszanych i czytanych wypowiedzi w dowolnym stylu: swobodnych, biznesowych, technicznych itp. Znajomość języka jest zbliżona do znajomości języka ojczystego i pozwala na płynną komunikację. Potrafisz porozumiewać się tak, jak w języku ojczystym, i rozpoznać najdrobniejsze niuanse trudnych stylistycznie konstrukcji.
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
Certyfikat znajomości języka hiszpańskiego

Jak uzyskać certyfikat online ze znajomości języka hiszpańskiego?

Każda osoba ucząca się języka hiszpańskiego przynajmniej raz rozważała zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz spróbować rozwiązać bezpłatny test ze znajomości języka hiszpańskiego już teraz!

Certyfikat nie ma terminu ważności. To oficjalny dokument poświadczony podpisem. Możesz wydrukować certyfikat lub opublikować go w dowolnej sieci społecznościowej. Możesz wykorzystać certyfikat, aby potwierdzić swój poziom znajomości języka hiszpańskiego, ubiegając się o przyjęcie na studia, lub dołączyć do swojego portfolio, aplikując na stanowisko. 

Rozwiąż test składający się z 25 pytań.
Take the test
Jeśli uzyskany wynik Cię zadowala, opłać certyfikat.
Pay for your certificate
Przejdź do swojej poczty e-mail, aby pobrać certyfikat potwierdzający zdanie testu ze znajomości języka hiszpańskiego.
Get your certificate
Sprawdź swój wynik i jeśli Cię on nie zadowoli, rozwiąż test ponownie.
Retake the test

Zalety testu online ze znajomości języka hiszpańskiego

Prosty w obsłudze
Prosty w obsłudze
Możesz przystąpić do naszego bezpłatnego testu z języka hiszpańskiego tyle razy, ile tylko chcesz.
Precyzyjny
Precyzyjny
Test potwierdza Twoją znajomość języka hiszpańskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
Obiektywny
Obiektywny
Wyniki testów online CEFR ze znajomości języka hiszpańskiego są przetwarzane przez program komputerowy, który pozwala wyeliminować błędy ludzkie.
Wysoka jakość
Wysoka jakość
Test został stworzony przez metodologów i specjalistów posiadających dyplomy z filologii. Każdy certyfikat firmy TESTIZER zawiera numer identyfikacyjny oraz kod QR pozwalające organizacjom lub pracodawcom na weryfikację certyfikatu.

Po co podchodzić do testu certyfikacyjnego online z języka hiszpańskiego?

Rozwiązywanie testów to nowe doświadczenie
Rozwiązywanie testów to nowe doświadczenie

Testy na inteligencję, zamiast oceniać inteligencję, oceniają naszą umiejętność zdawania takich testów. To samo dotyczy testów z języka hiszpańskiego – sprawdzają one umiejętność zdawania testów z języka hiszpańskiego! Jeśli przygotowujesz się do egzaminu z języka hiszpańskiego, rozwiązanie wcześniej naszego testu będzie świetnym ćwiczeniem. To ważne, aby dobrze się przygotować, rozwiązując jak najwięcej testów ze znajomości języka hiszpańskiego, bez względu na to, czy przygotowujesz się do egzaminu w szkole, ukończenia studiów czy niezależnego egzaminu językowego (jak TOEFL, IELTS itp.). Po każdym rozwiązaniu testu firmy TESTIZER zobaczysz natychmiast swój wynik.

Rozwiązując testy, uczysz się
Rozwiązując testy, uczysz się

Sposób działania naszej pamięci sprawia, że przypominamy sobie słownictwo i konstrukcje gramatyczne, których kiedyś się nauczyliśmy. Jeśli przypomnisz je sobie podczas certyfikacji online z języka hiszpańskiego, utrwalisz je na zawsze! Zatem test certyfikacyjny z języka hiszpańskiego to skuteczna metoda nauki, która pozwala sprawdzać i odświeżać zdobyte umiejętności językowe. Uzyskasz również natychmiastowy wynik oraz informacje zwrotne dotyczące tego, nad jakimi umiejętnościami językowymi musisz jeszcze popracować.

Rozwiązywanie testów to dobra zabawa
Rozwiązywanie testów to dobra zabawa

Czy jest ktoś, kto nie lubi wyzwań? Firma TESTIZER oferuje najlepsze bezpłatne egzaminy certyfikacyjne z języka hiszpańskiego. To szybkie i skuteczne rozwiązanie, a zarazem proste i przyjemne! Wystarczy odpowiedzieć na 25 pytań, aby otrzymać certyfikat. Nie będzie to trudne zadanie, jeśli jesteś osobą pewną siebie i nastawioną na osiągnięcie celu.

Na co więc czekasz? Kliknij przycisk „Rozpocznij test” i sprawdź swoją znajomość języka hiszpańskiego!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.