Test online ze znajomości języka włoskiego

Sprawdź swoją znajomość języka włoskiego, zdając bezpłatny egzamin online i otrzymaj certyfikat!

Sprawdź swój poziom znajomości języka włoskiego
w 20 minut

Po zdaniu testu certyfikacyjnego z języka włoskiego w witrynie TESTIZER otrzymasz wynik w zakresie od A1 do C2, potwierdzający następujące umiejętności:

A1 – potrafisz zrozumieć codzienne wyrażenia i podstawowe zwroty, a także umiesz się nimi posługiwać. Potrafisz przedstawić siebie i inne osoby. Potrafisz zadawać pytania dotyczące osobistych szczegółów, takich jak to, gdzie mieszkasz, kogo znasz i czym się zajmujesz. Możesz wchodzić w proste interakcje z osobami, które mówią powoli i używają prostych zwrotów.
A2 – rozumiesz podstawowe zdania dotyczące znanych sytuacji. Umiesz na przykład spytać się o drogę, poinformować pracownika medycznego o swoich alergiach, podać swój adres i opowiedzieć o swojej rodzinie. Nie znając jeszcze płynnie języka, zdobywasz podstawowe umiejętności komunikacji, dzięki którym możesz rozumieć innych i porozumiewać się z nimi.
B1 – potrafisz skutecznie się komunikować i zrozumieć główne myśli w wyraźnej, standardowej wypowiedzi. Znasz również używane słownictwo. Jeśli zetkniesz się z nieznanym słowem, potrafisz poprosić o objaśnienie. Rozumiesz również znane sobie kwestie, z którymi masz regularną styczność w szkole, pracy i podczas wypoczynku. Potrafisz budować proste i spójne wypowiedzi na znane sobie lub osobiste tematy, przedstawiać swoje doświadczenia, marzenia, nadzieje i ambicje, a także zwięźle uzasadniać swoje opinie i plany.
B2 – potrafisz wypowiadać się płynnie i zrozumiale, co potwierdza Twój egzamin online ze znajomości języka włoskiego. Rozumiesz nie tylko główne myśli w złożonych tekstach, zarówno dotyczących konkretnych tematów, jak i abstrakcyjnych, ale również dyskusje na tematy techniczne dotyczące Twojej specjalizacji. Umiejętność formułowania płynnej i spontanicznej wypowiedzi pozwala Ci na swobodne interakcje z nosicielami języka. Oprócz tworzenia czytelnych i szczegółowych tekstów na różne tematy potrafisz także przedstawiać punkty widzenia w przypadku różnych opinii, prezentując zalety i wady w różnych kwestiach.
C1 – potrafisz zrozumieć złożony tekst, rozpoznać ukryte znaczenie wypowiedzi, a także płynnie i spontanicznie się wyrażać, nie zastanawiając się nad doborem słów. Skutecznie posługujesz się językiem w środowisku akademickim, profesjonalnym i społecznym. Potrafisz ułożyć jasny, dobrze skomponowany i szczegółowy tekst na złożone tematy, demonstrując świadome użycie wzorów strukturalnych, spójników i łączników.
C2 – świetnie rozumiesz niemal wszystkie usłyszane lub przeczytane wypowiedzi. Potrafisz podsumować informacje zebrane z różnych źródeł oraz w spójny sposób przywołać argumenty i relacje. Nawet w skomplikowanych sytuacjach umiesz spontanicznie się wypowiadać, wyrażając się płynnie i precyzyjnie, a także potrafisz różnicować niuanse znaczeniowe.
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
Certyfikat znajomości języka włoskiego

Jak uzyskać certyfikat online ze znajomości języka włoskiego?

Każda osoba ucząca się języka włoskiego prawdopodobnie rozważała zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka. Jeśli również to rozważasz lub masz taki zamiar, możesz spróbować swoich sił już teraz, rozwiązując bezpłatny test online ze znajomości języka włoskiego oraz zdobywając certyfikat na platformie TESTIZER!

Aby zdobyć certyfikat online, musisz wykazać się znajomością języka włoskiego. Test jest BEZPŁATNY, a jego ukończenie zajmie mniej niż 30 minut. Może spróbujesz swoich sił już dzisiaj? Możesz się zdziwić, jak wiele już potrafisz!

Certyfikat ze znajomości języka włoskiego nie ma terminu ważności. Poziom Twojej znajomości języka przedstawiony jest za pomocą wykresu słupkowego. To oficjalny dokument poświadczony podpisem. Możesz wydrukować certyfikat lub opublikować go w dowolnej sieci społecznościowej. Możesz go wykorzystać, aby potwierdzić swoją znajomość języka włoskiego, ubiegając się o przyjęcie na studia. Możesz również dołączyć go do swojego CV, aplikując na stanowisko. Certyfikat potwierdza Twoje zaangażowanie w zdobywanie nowej wiedzy, a także Twoją znajomość języka.

Oprócz tego certyfikat ze znajomości języka włoskiego daje wiele innych korzyści, takich jak uczestnictwo w międzynarodowej społeczności osób posługujących się językiem włoskim czy dostęp do zasobów, dzięki którym podniesiesz swoje umiejętności językowe.

Test zawiera 25 pytań.
Take the test
Jeśli wynik testu CEFR z języka włoskiego Cię zadowoli, możesz zakupić certyfikat.
Pay for your certificate
Certyfikat ze znajomości języka włoskiego otrzymasz pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Get your certificate
Możesz rozwiązać test online z języka włoskiego jeszcze raz, jeśli wynik Cię nie zadowoli.
Retake the test

Korzyści, jakie daje test online ze znajomości języka włoskiego

Łatwy dostęp
Łatwy dostęp
Rozwiązując nasz bezpłatny test z języka włoskiego, poznasz swoje mocne i słabe strony. Możesz przystąpić do testu tyle razy, ile tylko chcesz, dopóki wynik Cię nie zadowoli.
Wiarygodność
Wiarygodność
Poziom znajomości języka włoskiego określamy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
Obiektywność
Obiektywność
Testy online ze znajomości języka włoskiego są przetwarzane przez program komputerowy, który pozwala wyeliminować błędy ludzkie.
Wysokie standardy
Wysokie standardy
Test ze znajomości języka włoskiego został opracowany przez doświadczonych lingwistów i metodologów posiadających stopnie naukowe. Każdy certyfikat firmy TESTIZER zawiera numer identyfikacyjny oraz kod QR pozwalające organizacjom lub pracodawcom na weryfikację certyfikatu.

Po co mi certyfikat potwierdzający zdanie testu online ze znajomości języka włoskiego?

Praktyka czyni mistrza
Praktyka czyni mistrza

Samodzielne rozwiązywanie testu online ze znajomości języka włoskiego daje silną motywację. To ważne, aby dobrze się przygotować, rozwiązując jak najwięcej testów ze znajomości języka włoskiego, bez względu na to, czy przygotowujesz się do egzaminu w szkole, ukończenia studiów czy niezależnego egzaminu językowego (jak TOEFL, IELTS itp.). Testy na inteligencję oceniają naszą umiejętność zdawania takich testów.

To samo dotyczy testów z języka włoskiego – sprawdzają one umiejętność zdawania testów z języka włoskiego, ale również dają okazję do nauki. Natychmiast po rozwiązaniu testu firmy TESTIZER zobaczysz swój wynik. Uzyskaj wysoki wynik, przystępując do egzaminów certyfikacyjnych ze znajomości języka włoskiego tyle razy, ile tylko możesz!

Rozwiązując testy, uczysz się
Rozwiązując testy, uczysz się

Istnieje takie zjawisko jak „efekt reminiscencji”. Według badaczy zjawisko reminiscencji polega na tym, że wspomnienia wydarzeń z młodości i wczesnej dorosłości są dla ludzi bardziej wyraźne niż wspomnienia z innych okresów życia. Jedną z przyczyn tego zjawiska może być to, że w tych latach doświadczamy po raz pierwszy wielu nowych rzeczy, a nasze umysły długo przetwarzają wszystkie informacje.

Rozwiązując test online ze znajomości języka włoskiego, przypominasz sobie wcześniej poznane słownictwo i konstrukcje gramatyczne. Jeśli przypomnisz je sobie, rozwiązując test z języka włoskiego, utrwalisz je na zawsze. Zatem testy online z języka włoskiego to skuteczna metoda nauki, która pozwala sprawdzać i odświeżać zdobyte umiejętności językowe (z gramatyki, czytania i słuchania). Wyniki testu otrzymujesz natychmiast. Ponadto, uzyskasz również informacje zwrotne dotyczące tego, jak poprawić swoje umiejętności językowe.

Rozwiązywanie testów to dobra zabawa
Rozwiązywanie testów to dobra zabawa

Bezpłatne testy online to świetna rzecz, prawda? Firma TESTIZER oferuje najlepsze testy online ze znajomości języka włoskiego razem z certyfikatem. Są szybkie, wydajne, a także łatwe w obsłudze i ciekawe! Aby otrzymać certyfikat, wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 25 pytań. Nie będzie to trudne zadanie, jeśli jesteś osobą pewną siebie i nastawioną na osiągnięcie celu.

Możesz przystąpić do testu online ze znajomości języka włoskiego, klikając „Rozpocznij test”!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.