Blog (Türkçe)

CEFR Seviyeleri: becerilerin tanımı

CEFR (Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi), dil öğrenenlerin bir dili iletişim amacıyla kullanmak için neleri öğrenmeleri gerektiğini ve hangi bilgi ve becerileri edinmeleri gerektiğini açık bir şekilde tanımlar. Çerçeve, öğrenmenin her aşamasında öğrencilerin ilerlemelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyan yeterlilik düzeylerini tanımlar...

Makalenin tamamını okuyun

Uluslararası İngilizce sertifikaları

Günümüzün küreselleşen dünyasında, İngilizce dil yeterliliğinin önemi yadsınamaz. İngilizcenin dünyada en yaygın konuşulan dil olması nedeniyle, bireylerin hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için bu dili iyi bir şekilde kavramaları şarttır. İngilizce dil yeterliliğini göstermenin en tanınmış yollarından biri İngilizce dil sertifikalarıdır...

Makalenin tamamını okuyun