Testizer laptop

Uluslararası İngilizce sertifikaları

Giriş

İngilizce dil sertifikası nedir?

İngilizce sertifikaların faydaları

İngilizce sertifika türleri

1. TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı)

2. IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemi)

3. Cambridge İngilizce Sertifikaları

4. TOEIC (Uluslararası İletişim için İngilizce Testi)

5. PEIC (Pearson English International sertifikası)

İngilizce sertifika nasıl alınır

Giriş

 

Günümüzün küreselleşen dünyasında, İngilizce dil yeterliliğinin önemi yadsınamaz. İngilizcenin dünyada en yaygın konuşulan dil olması nedeniyle, bireylerin hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için bu dili iyi bir şekilde kavramaları şarttır. İngilizce dil yeterliliğini göstermenin en tanınmış yollarından biri İngilizce dil sertifikalarıdır. Bu sertifikalar genellikle yüksek öğrenim, göçmenlik ve iş fırsatlarına açılan kapılar olarak hizmet eder. Bu makalede, türleri, faydaları ve nasıl alınacağı da dahil olmak üzere İngilizce dil sertifikaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi inceleyeceğiz. İster öğrenci, ister profesyonel veya göçmen olun, bu blog İngilizce dil sertifikalarının hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceği konusunda değerli bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.

İngilizce dil sertifikası nedir?

 

İngilizce dil sertifikası, akredite bir kurum tarafından verilen ve bireyin İngilizce dilindeki yeterlilik düzeyini belgeleyen bir belgedir. Bu sertifikalar küresel olarak tanınır ve bireylerin kariyer beklentilerini geliştirmelerine, üniversitelere veya kolejlere kabul edilmelerine ve hatta bazı ülkelerde vatandaşlık almalarına yardımcı olabilir.

İngilizce sertifikaların faydaları

 

 • Kariyer beklentilerini geliştirin

İngilizce dil sertifikaları, işverenlere, günümüzün küresel iş piyasasında önemli bir beceri olan dilde yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olduğunuzu gösterir.

 • Üniversitelere veya kolejlere kabul edilme

Birçok üniversite ve yüksekokul, başvuru sahiplerinin dilde yeterliliklerinin kanıtı olarak İngilizce dil sertifikası sunmalarını istemektedir.

 • Vatandaşlık alın

Bazı ülkelerde, bireylerin vatandaşlık alabilmeleri için İngilizce de dahil olmak üzere yerel dilde yeterliliklerini göstermeleri gerekmektedir.

 • İletişim becerilerini geliştirin

İngilizce sertifika sınavına hazırlanmak, bireylerin İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 

İngilizce sertifika türleri

 

Sınava ve sertifika veren kuruluşa bağlı olarak çeşitli türlerde İngilizce sertifikalar mevcuttur. En çok tanınan ve yaygın olarak kabul edilen sertifikalardan bazıları şunlardır:

1. TOEFL (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı)

Bu, özellikle ana dili İngilizce olmayanlar arasında en popüler İngilizce dil sertifikalarından biridir. TOEFL, ana dili İngilizce olmayan bir kişinin İngilizceyi akademik bağlamda kullanma ve anlama becerisini ölçen standartlaştırılmış bir sınavdır.

Birçok akademik kurum ve kuruluş, ana dili İngilizce olmayan öğrenciler ve profesyoneller için başvuru sürecinin bir parçası olarak TOEFL puanlarını talep etmektedir. TOEFL, Educational Testing Service (ETS) tarafından yönetilir ve dünya çapında 130'dan fazla ülkede kabul edilir.

TOEFL dört bölümden oluşmaktadır: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma. Sınavın tamamı 4 saat sürer ve genellikle belirlenmiş bir sınav merkezinde bilgisayarda yapılır.

Okuma bölümü, bölüm başına 12-14 soru içeren 3-5 akademik pasajdan oluşur. Sınav katılımcılarının bu bölümü tamamlamak için 60-80 dakikaları vardır. Okuma bölümü, öğrencinin yazılı akademik dili anlama ve analiz etme becerisini test eder.

Dinleme bölümü, ders veya konuşma başına 6 soru içeren 4-6 ders veya konuşmadan oluşur. Sınav katılımcılarının bu bölümü tamamlamak için 60-90 dakikaları vardır. Dinleme bölümü, öğrencinin akademik ortamlarda konuşulan İngilizceyi anlama becerisini test eder.

Konuşma bölümü, sınav katılımcılarından düşünce ve görüşlerini sözlü olarak ifade etmelerinin istendiği 4 görevden oluşur. Sınav katılımcılarının bu bölümü tamamlamak için 20 dakikaları vardır. Konuşma bölümü, bir öğrencinin akademik bir ortamda açık, tutarlı ve etkili bir şekilde konuşma becerisini test eder.

Yazma bölümü, sınav katılımcılarından verilen bir yönergeye dayalı olarak kompozisyon yazmalarının istendiği 2 görevden oluşur. Sınav katılımcılarının bu bölümü tamamlamak için 50 dakikaları vardır. Yazma bölümü, öğrencinin akademik bir ortamda açık ve etkili bir şekilde yazma becerisini test eder.

Her bölüm 0-30 arasında puanlanır ve toplam puan 0-120 arasında değişir. Sınava girenler puanlarını en fazla dört kurum veya kuruluşa ücretsiz olarak gönderebilirler.

Genel olarak TOEFL, akademik ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen ana dili İngilizce olmayan kişiler için önemli bir sınavdır. Hazırlık çok önemlidir ve sınav katılımcıları çalışma materyalleri, deneme sınavları ve İngilizce dil kursları aracılığıyla puanlarını iyileştirebilirler.

Sınav yapısı ve formatına aşina olmanın yanı sıra güçlü okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri geliştirmek de önemlidir. Ayrıca, sınav alma stratejilerini ve zaman yönetimi tekniklerini öğrenmek de faydalı olabilir. Özveri ve çabayla, ana dili İngilizce olmayanlar yüksek TOEFL puanları elde edebilir ve akademik ve profesyonel hedeflerine ulaşabilirler.

2. IELTS (Uluslararası İngilizce Dil Sınav Sistemi)

IELTS, ana dili İngilizce olmayan kişilerin dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarındaki yeterliliklerini değerlendirmek için tasarlanmış standart bir sınavdır. İngiltere, Avustralya, Kanada, ABD ve İngilizcenin iletişim dili olduğu diğer ülkelerdeki çok çeşitli üniversiteler, kolejler ve kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir.

IELTS, adayların İngilizceyi akademik veya profesyonel bağlamda kullanma becerilerini ölçen bir sınavdır. Sınav dört bölümden oluşmaktadır:

 • Dinleme

Dinleme bölümü dört ses kaydından oluşmaktadır ve adayların bu ses kayıtlarına dayalı olarak 40 soruyu yanıtlamaları gerekmektedir.

 • Okuma

Sınavın okuma bölümü üç uzun pasaj içermekte ve adayların bu pasajlara dayalı 40 soruyu yanıtlamaları gerekmektedir.

 • Yazma

Yazma bölümü iki görevden oluşmaktadır. Görev 1'de adayların bir çizelge veya grafiği tanımlamaları gerekirken, görev 2'de verilen bir konu hakkında tartışmacı bir kompozisyon sunmaları gerekmektedir.

 • Konuşma

Konuşma bölümü, bir sınav görevlisiyle yüz yüze yapılan bir mülakattan oluşmaktadır. Sınav görevlisi, kişisel deneyimlerden güncel olaylara kadar çeşitli konularda bir dizi soru soracak ve adaylardan düşünceli ve ayrıntılı bir şekilde cevap vermeleri beklenecektir. Konuşma testi genellikle yaklaşık 11-14 dakika sürer. Konuşma bölümü için puanlama, adayın bir dizi kelime, cümle yapısı ve dilbilgisini doğru ve uygun bir şekilde kullanma becerisine dayanmaktadır. Sınav görevlisi ayrıca adayın telaffuzunu, tonlamasını ve mülakat boyunca doğal bir konuşma sürdürme becerisini de değerlendirecektir. Genel olarak, IELTS konuşma sınavı, adayın ister sosyal ister profesyonel bir ortamda olsun, İngilizce konuşulan bir ortamda işlev görme yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Konuşma bölümünden yüksek bir puan alan adaylar, ana dili İngilizce olan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurma becerilerini göstererek akademik ve kariyer arayışlarında başarı şanslarını artırırlar.

Sınav 9 üzerinden puanlanır ve çoğu üniversite kabul için 6,5 veya daha yüksek bir puan gerektirir. IELTS puanlarının geçerlilik süresi iki yıldır.

3. Cambridge İngilizce Sertifikaları

Cambridge English Certificates, anadili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce dil becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış, uluslararası geçerliliği olan dil yeterlilik sınavlarıdır. Dil ölçme ve değerlendirme alanındaki uzmanlığıyla bilinen Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilir ve yönetilirler.

Her biri farklı amaçlar ve dil yeterlilik seviyeleri için tasarlanmış birkaç farklı Cambridge English Certificates türü vardır. Bunlar şunları içerir:

 • А2 Key (eski - Key English Test/KET)

Bu sınav, temel İngilizce dil bilgisini test eder ve düşük seviyede İngilizce konuşulan işlere ve eğitim programlarına giriş için kullanılır.

 • В1 Preliminary (eski - Preliminary English Test/PET)

Bu sınav, günlük durumlarda iletişim kurma becerisini test eder ve orta düzey işlere ve eğitim programlarına giriş için kullanılır.

 • В2 First (eski - First Certificate in English/FCE)

Bu sınav, çeşitli ortamlarda etkili iletişim kurma becerisini test eder ve daha üst düzey işlere ve eğitim programlarına giriş için kullanılır.

 • C1 Advanced (eski - Сertificate in Advanced English/САЕ)

Bu sınav, ileri düzey dil yeterliliğini test eder ve üniversitelere ve diğer yüksek öğrenim kurumlarına kabul için kullanılır.

 • C2 Yeterlik (eski - Certificate of Proficiency in English/CPE)

Bu sınav uzman düzeyinde dil yeterliliğini test eder ve üst düzey akademik ve profesyonel pozisyonlara giriş için kullanılır.

Bu sınavların her biri okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi çeşitli bölümlerden oluşur. Sınavlar dünyanın dört bir yanındaki test merkezlerinde uygulanır ve sonuçlar test tarihinden sonraki birkaç hafta içinde elde edilebilir.

Cambridge English Certificate almanın avantajlarından biri, dünya çapında üniversiteler, işverenler ve hükümetler tarafından tanınmasıdır. Sınavı alan kişinin İngilizce dilinde akademik ve profesyonel amaçlar için faydalı olabilecek belirli bir yeterlilik seviyesine ulaştığını gösterir.

Bir diğer avantajı ise, sınavların adil ve güvenilir olacak şekilde tasarlanmış olması ve notlandırma ve değerlendirme için katı standartlara sahip olmasıdır. Bu, sınav katılımcılarının objektif bir şekilde değerlendirilmesini ve sonuçlarının dil becerilerini doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamaya yardımcı olur.

Özetle, Cambridge English Certificates, ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil yeterliliklerini göstermeleri için mükemmel bir yoldur. Akademik, profesyonel veya kişisel nedenlerle olsun, bu sınavlar dil becerisinin güvenilir ve uluslararası kabul görmüş bir değerlendirmesini sağlar.

4. TOEIC (Uluslararası İletişim için İngilizce Testi)

TOEIC, uluslararası iş ortamlarında ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce dil yeterliliğini ölçen standartlaştırılmış bir sınavdır. Educational Testing Service (ETS) tarafından geliştirilen TOEIC, ofis yöneticileri, sekreterler, satış temsilcileri ve yöneticiler gibi günlük işlerinde İngilizce kullanan kişiler için özel olarak tasarlanmıştır.

TOEIC, sınava girenlerin hem dinleme hem de okuma becerilerini değerlendiren iki bölümlü bir sınavdır. Dinleme bölümü 100 sorudan oluşur ve tamamlanması yaklaşık 45 dakika sürer. Okuma bölümü ise 100 sorudan oluşur ve tamamlanması yaklaşık 75 dakika sürer. Sınavın toplam süresi iki saat otuz dakikadır.

Sınavda çoktan seçmeli bir format kullanılmakta ve sorular e-postalar, toplantılar ve sunumlar gibi gerçek hayattaki iş durumlarına dayanmaktadır. Bu, küresel iş dünyasında etkili iletişim ihtiyacını yansıtmaktadır. Sınav katılımcılarından duyurular, yönlendirmeler ve tavsiyeler de dahil olmak üzere çeşitli İngilizce senaryoları anlamaları ve uygun şekilde yanıtlamaları beklenir.

TOEIC puanları 10 ila 990 arasında değişir ve puanlar beş yeterlilik seviyesine ayrılır: başlangıç, orta, ileri, gelişmiş ve uzman. Çoğu kuruluş ve üniversite, kabul veya istihdam için asgari bir TOEIC puanı talep etmektedir.

Tipik olarak, 700 veya daha yüksek bir puan proficient olarak kabul edilirken, 900 veya daha yüksek bir puan advanced olarak kabul edilir.

TOEIC, dünya çapında 160'tan fazla ülkede işletmeler, hükümetler ve eğitim kurumları tarafından yaygın olarak tanınmaktadır. İşe alım, terfi ve dil yeterlilik belgesi gibi çeşitli amaçlar için kullanılan son derece saygın bir sınavdır.

Son yıllarda ETS, TOEIC'in TOEIC Bridge testi olarak bilinen daha yeni bir versiyonunu da tanıtmıştır. TOEIC'in bu daha kısa versiyonu, başlangıç ve orta seviyedeki sınav katılımcılarının temel İngilizce dil becerilerini ölçmektedir.

Sonuç olarak TOEIC, küresel iş dünyasında başarı için gerekli olan dil becerilerini ölçen kapsamlı ve uluslararası kabul görmüş bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. İstihdam fırsatlarını geliştirmek veya eğitimlerini ilerletmek isteyen bireyler için önemli bir araçtır.

5. PEIC (Pearson English International sertifikası)

PEIC, EdExcel tarafından verilir ve dünya çapında eğitimciler ve işverenler tarafından tanınır. Ana dili İngilizce olmayanların İngilizce dil yeterliliklerini değerlendirerek üniversite ve kolejlere kabul edilmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Pearson İngilizce dil yeterlilik testleri, bir öğrencinin özellikle okuma, yazma, dinleme ve konuşma açısından İngilizce dilini genel olarak anlamasını ölçmek için tasarlanmıştır. Bu testler, bireyin İngilizceyi etkili bir şekilde anlama ve iletişim kurma becerisinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlar.

Sınav iki farklı bölüme ayrılır: yazma ve anlama becerilerinizi değerlendiren yazılı sınav ve konuşma ve anlama becerilerinizi değerlendiren sözlü sınav. Bu, testin nihai sonuçları belirlenirken tüm yeterlilik alanlarının değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olur. Yazılı sınav çoktan seçmeli sorular, kompozisyon yazma ve özet yazma görevlerinden oluşurken, sözlü sınav öğrencilerin ses kayıtlarına veya videolara dayalı soruları yanıtlamalarını gerektirir.

PEIC ile üniversiteler, bir öğrencinin genel İngilizce yeterliliğini hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirebilir.

İngilizce sertifika nasıl alınır

 

İngilizce dil sertifikası almak için, bireylerin genellikle belirli bir sınava kaydolmaları ve bir ücret ödemeleri gerekir. Bireylerin sınava hazırlanmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi kurslar, ders kitapları ve deneme sınavları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar mevcuttur.

Bir sınava kaydolmadan önce spesifik sınav gerekliliklerini ve puanlama sistemini araştırmak önemlidir. TOEFL ve IELTS gibi bazı sınavların, üniversitelerin veya işverenlerin kabul veya istihdam için gerektirdiği belirli bir puan aralığı vardır. Cambridge English Certificates veya PEIC gibi diğer sınavlar, yeterliliğe dayalı olarak farklı seviyelerde sertifikalar sunar.

Hangi sertifikayı alacağından emin olmayanlar için, istedikleri mesleğin veya eğitim kurumunun spesifik gerekliliklerini araştırmak faydalı olabilir.

Ayrıca, bir danışman veya dil uzmanı ile konuşmak değerli rehberlik ve içgörü sağlayabilir.

Sonuç olarak, İngilizce dil sertifikası almak için zaman ve çaba harcamak, kişisel ve profesyonel yaşamlarında başarı ve ilerleme arayan bireyler için uzun süreli ve ödüllendirici faydalar sağlayabilir.

Mevcut İngilizce seviyenizi öğrenin ve bir sertifika alın!
Testi başlat