CEFR Seviyeleri: becerilerin tanımı

CEFR nedir?

CEFR (Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi), dil öğrenenlerin bir dili iletişim amacıyla kullanmak için neleri öğrenmeleri gerektiğini ve hangi bilgi ve becerileri edinmeleri gerektiğini açık bir şekilde tanımlar. Çerçeve, öğrenmenin her aşamasında öğrencilerin ilerlemelerinin değerlendirilmesine olanak tanıyan yeterlilik düzeylerini tanımlar.

CEFR, tüm dünyada dil müfredatlarının, müfredat kılavuzlarının, sınavların, testlerin, ders kitaplarının vb. geliştirildiği ortak bir temel sağlar.

KELİME BİLGİSİ

Belirli somut durumlarla ilgili kelimeler/işaretler ve deyimlerden oluşan temel bir kelime dağarcığına sahipsiniz.

DILBILGISI

Öğrenilmiş bir repertuarda sadece birkaç basit gramer yapısı ve cümle kalıbı üzerinde sınırlı kontrol gösterirsiniz.

TELAFFUZ

Sınırlı sayıda sesi ifade edebilirsiniz, bu nedenle konuşma ancak muhatap destek sağladığında (örneğin doğru şekilde tekrarlayarak ve yeni seslerin tekrarlanmasını sağlayarak) anlaşılır hale gelir.

YAZILI ÜRETIM

Basit işaretler veya talimatlar, günlük nesnelerin isimleri, mağaza isimleri ve düzenli olarak kullanılan kalıp ifadeler gibi tanıdık kelimeleri ve kısa ifadeleri kopyalayabilirsiniz. Adresinizi, uyruğunuzu ve diğer kişisel bilgilerinizi heceleyebilirsiniz. Temel noktalama işaretlerini kullanabilirsiniz (örn. nokta, soru işareti). Basit kelimeler/işaretler ve temel ifadeler kullanarak kişisel konular hakkında (örn. hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyler, aileniz, evcil hayvanlarınız) bilgi verebilirsiniz. Basit izole ifadeler ve cümleler üretebilirsiniz. Kendiniz hakkında basit ifadeler ve cümleler üretebilir, nerede yaşadığınızı ve ne iş yaptığınızı söyleyebilirsiniz. Bir odanın neye benzediğini çok basit bir dille anlatabilirsiniz. Belirli günlük nesneleri tanımlamak için basit kelimeler/işaretler ve ifadeler kullanabilirsiniz (örneğin, bir arabanın rengi, büyük mü küçük mü olduğu).

SÖZLÜ ÜRETIM

İfadeleri aramak, daha az tanıdık kelimeleri/işaretleri ifade etmek ve iletişimi onarmak için çok fazla duraklamayla birlikte çok kısa, izole ifadeleri yönetebilirsiniz. İnsanlar ve yerler hakkında basit, çoğunlukla izole edilmiş ifadeler üretebilirsiniz. Kendinizi, ne yaptığınızı ve nerede yaşadığınızı tarif edebilirsiniz. Önceden hazırlık yapabilmeniz koşuluyla, basit sözcükler/işaretler ve temel ifadeler kullanarak günlük yaşamınızın basit yönlerini bir dizi basit cümleyle anlatabilirsiniz. Önceden hazırlık yapabilmeniz koşuluyla, bir nesneyi adlandırabilir, şeklini ve rengini belirtebilir ve başkalarına gösterirken temel sözcükleri/işaretleri, kalıp ifadeleri ve kalıp ifadeleri kullanabilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

Çok yavaş ve dikkatli bir şekilde ifade edilen, anlamı özümsemeniz için uzun aralar verilen dili takip edebilirsiniz. Günlük hayatta karşılaşılan tanıdık konularla ilgili somut bilgileri (örneğin yerler ve saatler), yavaş ve net bir şekilde aktarılması koşuluyla tanıyabilirsiniz. Rehberli tur gibi öngörülebilir bir durumda açıklanan çok basit bilgileri, çok yavaş ve net bir şekilde aktarılması ve zaman zaman uzun duraksamalar olması koşuluyla ana hatlarıyla anlayabilirsiniz. Size dikkatlice ve yavaşça yöneltilen talimatları anlayabilir ve kısa, basit yönergeleri takip edebilirsiniz. Birisi size bir şeyin nerede olduğunu yavaş ve net bir şekilde söylediğinde, nesnenin yakın çevrede olması koşuluyla anlayabilirsiniz. Örneğin tren istasyonunda veya bir mağazada hoparlörle yapılan anonslarda yavaş ve net bir şekilde verilen rakamları, fiyatları ve saatleri anlayabilirsiniz. Tanıdık kelimeleri/işaretleri ve ifadeleri tanıyabilir ve görsel bilgilerden ve genel bilgilerden yararlanarak manşet haber özetlerindeki konuları ve reklamlardaki birçok ürünü tanımlayabilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

Çok kısa, basit metinleri her seferinde tek bir cümleyi anlayabilir, tanıdık isimleri, kelimeleri ve temel ifadeleri seçebilir ve gerektiğinde tekrar okuyabilirsiniz. Kartpostallardaki kısa ve basit mesajları anlayabilirsiniz. Sosyal medya veya e-posta yoluyla gönderilen kısa, basit mesajları anlayabilirsiniz (örneğin ne yapılacağı, ne zaman ve nerede buluşulacağı gibi). Kısa, basit yönergeleri takip edebilirsiniz (örneğin X'ten Y'ye gitmek için).

KELİME BİLGİSİ

Tanıdık durumları ve konuları içeren rutin günlük işlemleri yürütmek için yeterli kelime bilgisine sahipsiniz. Temel iletişimsel ihtiyaçların ifadesi ve basit hayatta kalma ihtiyaçlarıyla başa çıkmak için yeterli kelime bilgisine sahipsiniz.

DILBILGISI

Bazı basit yapıları doğru kullanıyorsunuz, ancak yine de sistematik olarak temel hatalar yapıyorsunuz; yine de genellikle ne söylemeye çalıştığınız açık.

TELAFFUZ

Muhatabın belirli sesleri anlamak için çaba göstermesi koşuluyla, basit günlük durumlarda iletişim kurarken telaffuz genellikle anlaşılırdır. Fonemlerin sistematik olarak yanlış telaffuz edilmesi, muhatabın dil geçmişinizin telaffuz üzerindeki etkisini tanımak ve buna uyum sağlamak için çaba göstermesi koşuluyla anlaşılabilirliği engellemez. Konuştuğunuz diğer dil(ler)in vurgu, tonlama ve/veya ritim üzerindeki güçlü etkisine rağmen, günlük kelime ve cümlelerin prozodik özelliklerini anlaşılır bir şekilde kullanabilirsiniz.

YAZILI ÜRETIM

Günlük konularla ilgili kısa cümleleri kopyalayabilirsiniz, örneğin bir yere nasıl gideceğinize dair yol tarifi. Sözlü kelime dağarcığınızdaki kısa kelimeleri makul bir fonetik doğrulukla (ancak tam standart yazımla değil) yazabilirsiniz. Çevrenizin günlük yönlerini, örneğin insanları, yerleri, bir işi veya eğitim deneyimini bağlantılı cümlelerle tanımlayabilirsiniz. Olayların, geçmiş faaliyetlerin ve kişisel deneyimlerin çok kısa ve basit tanımlarını yapabilirsiniz. Basit bir hikaye anlatabilirsiniz (örneğin bir tatildeki olaylar veya uzak gelecekteki yaşam hakkında). Aileniz, yaşam koşullarınız, eğitim geçmişiniz veya mevcut ya da en son işiniz hakkında bir dizi basit ifade ve cümle üretebilirsiniz. İnsanlar hakkında kısa, basit hayali biyografiler ve basit şiirler oluşturabilirsiniz. Temel, somut kelimeler ve "ve", "ama" ve "çünkü" gibi basit bağlaçlar içeren basit ifadeler ve cümleler kullanarak aktiviteleri (örneğin günlük rutin, geziler, spor, hobiler), insanları ve yerleri anlatan günlük kayıtları oluşturabilirsiniz. Bir sözlüğe ve referanslara (örneğin ders kitabındaki fiil zamanları tabloları) başvurabilmeleri koşuluyla, bir hikayeye giriş yazabilir veya bir hikayeyi devam ettirebilirsiniz.

SÖZLÜ ÜRETIM

İyi prova edilmiş, ezberlenmiş, basit ifadeleri sınırlı sözcük değişimi yoluyla belirli koşullara uyarlayabilirsiniz. Öğrenilen ifadeleri, öğelerinin basit bir şekilde yeniden birleştirilmesi yoluyla genişletebilirsiniz. Duraklamalar, yanlış başlangıçlar ve yeniden ifade etme çok belirgin olsa da, kısa katkılarla kendinizi anlaşılır kılabilirsiniz. Çok belirgin tereddüt ve yanlış başlangıçlara rağmen, kısa alışverişleri idare etmek için yeterli kolaylıkla tanıdık konularda ifadeler oluşturabilirsiniz. İnsanların, yaşam veya çalışma koşullarının, günlük rutinlerin, hoşlanılan/ hoşlanılmayan şeylerin vb. basit bir tanımını veya sunumunu, bir listeye bağlı kısa basit ifadeler ve cümleler dizisi olarak yapabilirsiniz. Bir hikaye anlatabilir veya bir şeyi basit bir noktalar listesiyle tanımlayabilirsiniz. Olayların ve faaliyetlerin kısa, temel tanımlarını verebilirsiniz. Planları ve düzenlemeleri, alışkanlıkları ve rutinleri, geçmiş faaliyetleri ve kişisel deneyimleri tanımlayabilirsiniz. Nesneler ve eşyalar hakkında kısa açıklamalar yapmak ve bunları karşılaştırmak için basit tanımlayıcı bir dil kullanabilirsiniz. Bir şey hakkında neyi sevdiğinizi veya sevmediğinizi açıklayabilirsiniz. Nelerde iyi olduğunuzu ve nelerde iyi olmadığınızı ifade edebilirsiniz (örneğin spor, oyunlar, beceriler, konular). Hafta sonu veya tatillerde ne yapmayı planladığınızı kısaca anlatabilirsiniz. "Sağa dön" ve "düz git" gibi temel ifadelerin yanı sıra "önce", "sonra" ve "sonraki" gibi sıralı bağlaçları kullanarak X noktasından Y noktasına nasıl gidileceğine dair basit yol tarifleri verebilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

İnsanların açık ve yavaş bir şekilde ifade etmesi koşuluyla, somut türdeki ihtiyaçları karşılayabilecek kadar anlayabilirsiniz. Kişilerin açık ve yavaş bir şekilde ifade etmesi koşuluyla, en acil önceliğe sahip alanlarla (örneğin çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam) ilgili ifadeleri ve deyimleri anlayabilirsiniz. Mesajın basit bir dille yavaş ve net bir şekilde ifade edildiği ve görsel desteğin (örn. slaytlar, el notları) olduğu, tanıdık veya öngörülebilir bir konudaki bir gösteri veya sunumun genel hatlarını takip edebilirsiniz. Rehberli bir tur gibi öngörülebilir bir durumda verilen basit bilgilerin ana hatlarını anlayabilirsiniz (örn. "Başkan burada yaşıyor"). Yavaş ve anlaşılır bir şekilde verildiği takdirde spor, yemek pişirme vb. günlük aktiviteler için bir dizi talimatı anlayabilir ve takip edebilirsiniz. Yavaş ve net bir şekilde iletilmesi koşuluyla, basit duyuruları (örneğin bir sinema programı veya spor etkinliği, bir trenin geciktiği) anlayabilirsiniz. Kısa, net, basit mesajlar ve duyurulardaki ana noktayı yakalayabilirsiniz. X noktasından Y noktasına yürüyerek veya toplu taşıma araçlarıyla nasıl gidileceğine ilişkin basit talimatları anlayabilirsiniz. Saatler, tarihler ve sayılar vb. ile rutin görevler ve yerine getirilmesi gereken ödevler hakkındaki temel talimatları anlayabilirsiniz. Görsellerin yorumu desteklediği olayları, kazaları vb. bildiren TV haberlerinin ana noktasını belirleyebilirsiniz. Bir TV reklamını veya bir filmin fragmanını ya da sahnesini takip edebilir, görsellerin anlamaya çok yardımcı olması ve sunumun net ve nispeten yavaş olması koşuluyla hangi konu(lar)la ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Gerçeklere dayalı TV haberlerinin konu değişikliklerini takip edebilir ve ana içerik hakkında bir fikir edinebilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

Günlük veya işle ilgili yüksek sıklıkta kullanılan dilden oluşan, somut türde bilindik konularla ilgili kısa, basit metinleri anlayabilirsiniz. Uluslararası ortak kelime dağarcığının bir kısmını da içeren, en yüksek sıklıkta kelime dağarcığını içeren kısa, basit metinleri anlayabilirsiniz. Yazan kişinin tanıdık konulardan (arkadaşlar veya aile gibi) bahsettiği veya bu konularla ilgili sorular sorduğu basit bir kişisel mektubu, e-postayı veya postayı anlayabilirsiniz. Tanıdık konularla ilgili temel standart rutin mektup ve faks türlerini (sorular, siparişler, teyit mektupları, vb.) anlayabilirsiniz. Kısa, basit kişisel mektupları anlayabilirsiniz. Çok basit resmi e-postaları ve mektupları anlayabilirsiniz (örneğin, bir rezervasyonun veya çevrimiçi satın alma işleminin teyidi). Basit bir dille ifade edildiğinde, örneğin güvenlik gibi düzenlemeleri anlayabilirsiniz. Adım adım gösterilen kısa talimatları anlayabilirsiniz (örn. yeni teknoloji kurulumu için). Günlük hayatta karşılaşılan ekipmanlarla ilgili basit talimatları anlayabilirsiniz - örneğin ankesörlü telefon gibi. Resimli olmaları ve sürekli metin halinde sunulmamaları koşuluyla basit, kısa talimatları anlayabilirsiniz. Basit bir komut olarak ifade edilen ilaç etiketlerindeki talimatları anlayabilirsiniz (örneğin, "Yemeklerden önce alın" veya "Araba kullanırken almayın"). Basit bir yemek tarifini, özellikle de en önemli adımları gösteren resimler varsa, takip edebilirsiniz.

KELİME BİLGİSİ

Aşina olduğunuz konular ve günlük durumlarla ilgili iyi bir kelime dağarcığına sahipsiniz. Aile, hobiler ve ilgi alanları, iş, seyahat ve güncel olaylar gibi günlük yaşamınızla ilgili çoğu konuda bazı dolambaçlı ifadelerle kendinizi ifade etmek için yeterli kelime bilgisine sahipsiniz.

DILBILGISI

Tanıdık bağlamlarda makul bir doğrulukla iletişim kuruyorsunuz; genel olarak iyi bir kontrol, ancak belirgin bir ana dil etkisi var. Hatalar oluyor, ancak ne ifade etmeye çalıştığınız açık. Sık kullanılan "rutinler" ve daha öngörülebilir durumlarla ilişkili kalıplardan oluşan bir repertuarı makul ölçüde doğru kullanıyorsunuz.

TELAFFUZ

Telaffuz genellikle anlaşılırdır; hem ifade hem de kelime düzeyinde tonlama ve vurgu mesajın anlaşılmasını engellemez. Aksan genellikle konuştuğunuz diğer dil(ler)den etkilenir.

YAZILI ÜRETIM

Genel olarak baştan sona anlaşılır olan sürekli yazılar üretebilirsiniz. Yazım, noktalama ve mizanpaj çoğu zaman takip edilebilecek kadar doğrudur. İlgi alanınızdaki bir dizi bilindik konu hakkında, bir dizi kısa ayrık öğeyi doğrusal bir sıraya bağlayarak basit bağlantılı metinler üretebilirsiniz. Anlatı metninde kronolojik sıralamayı açıkça belirtebilirsiniz. Sınırlı bir dil kullanarak bir film, kitap veya TV programı hakkında basit bir eleştiri yapabilirsiniz. İlgi alanınızdaki bir dizi tanıdık konu hakkında basit, ayrıntılı açıklamalar yapabilirsiniz. Basit, bağlantılı metinlerle duygu ve tepkilerinizi anlatarak deneyimlerinizi aktarabilirsiniz. Gerçek ya da hayali bir olayı, yakın zamanda yaptığınız bir seyahati anlatabilirsiniz. Bir hikaye anlatabilirsiniz.

SÖZLÜ ÜRETIM

İfadenizi daha az rutin, hatta zor durumlarla başa çıkacak şekilde uyarlayabilirsiniz. İstediklerinizin çoğunu ifade etmek için geniş bir yelpazedeki basit dili esnek bir şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi göreceli olarak kolaylıkla ifade edebilirsiniz. Duraksamalara ve "çıkmaz sokaklara" neden olan bazı formülasyon sorunlarına rağmen, yardım almadan etkili bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Dilbilgisel ve sözcüksel planlama ve onarım için duraklamalar çok belirgin olsa da, özellikle uzun serbest üretim sürelerinde, anlaşılır bir şekilde devam edebilirsiniz. İlgi alanınızdaki çeşitli konulardan birinin basit bir tanımını, doğrusal bir dizi nokta olarak sunarak makul ölçüde akıcı bir şekilde sürdürebilirsiniz. Deneyimlediğiniz bir şey hakkındaki duygularınızı açıkça ifade edebilir ve bu duyguları açıklamak için nedenler gösterebilirsiniz. İlgi alanınız dahilindeki çeşitli bilindik konular hakkında basit açıklamalar yapabilirsiniz. Kaza gibi öngörülemeyen olayların ayrıntılarını anlatabilirsiniz. Bir kitap veya filmin konusunu anlatabilir ve tepkilerini tanımlayabilirsiniz. Hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilirsiniz. Gerçek ya da hayali olayları anlatabilirsiniz. Bir hikaye anlatabilirsiniz. Bir fikir veya problemdeki ana noktaları makul bir hassasiyetle açıklayabilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar vererek bir şeyin nasıl yapılacağını tarif edebilirsiniz. Önceden hazırlık yapabilmeleri koşuluyla, örneğin bir sorunun niteliğini belirtmek veya ayrıntılı talimatlar vermek için bilindik bir konu hakkında basit gerçeklere dayalı bilgiler verebilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

İnsanların genel olarak tanıdık bir çeşitlilikte net bir şekilde ifade etmeleri koşuluyla, hem genel mesajları hem de belirli ayrıntıları tanımlayarak, günlük veya işle ilgili yaygın konular hakkında basit gerçeklere dayalı bilgileri anlayabilirsiniz. Konunun tanıdık olması ve sunumun açık ve net bir şekilde yapılandırılmış olması koşuluyla, kendi alanınızdaki bir dersi veya konuşmayı takip edebilirsiniz. Açıkça ifade edilmiş standart bir dille veya tanıdık bir çeşitlilikte sunulması koşuluyla, tanıdık konulardaki standart derslerde ana fikirler ve destekleyici ayrıntılar arasında ayrım yapabilirsiniz. Alanınızdaki bir konu veya ürün hakkında görsel destekli (örn. slaytlar, el notları) basit bir konferans sunumunu veya gösteriyi takip edebilir, verilen açıklamaları anlayabilirsiniz. Anlatımın açık ve nispeten yavaş olması koşuluyla, basit bir monologda (örneğin rehberli tur) söylenenlerin ana noktalarını anlayabilirsiniz. Günlük ekipmanların kullanım talimatları gibi basit teknik bilgileri anlayabilirsiniz. Ayrıntılı yönergeleri takip edebilirsiniz. Arka plandaki [işitsel/görsel] gürültüden en az etkilenecek şekilde açıkça ifade edilmesi koşuluyla havaalanlarında, istasyonlarda ve uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde yapılan anonsları anlayabilirsiniz. Röportajlar, kısa dersler ve haber raporları gibi kişisel ilgi alanlarınıza giren konulardaki birçok TV programının büyük bir kısmını, yayın nispeten yavaş ve net olduğunda anlayabilirsiniz. Görsellerin ve aksiyonun hikayenin büyük kısmını oluşturduğu ve anlaşılır bir dille anlatılan birçok filmi takip edebilirsiniz. Bildiğiniz konulardaki TV programlarında, anlatım nispeten yavaş ve anlaşılır olduğunda ana noktaları yakalayabilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

İlgi alanınızla ilgili konulardaki basit gerçeklere dayalı metinleri tatmin edici bir anlama düzeyiyle okuyabilirsiniz. Daha az aşina olduğunuz konulardaki resmi yazışmaları bir başkasına yönlendirebilecek kadar iyi anlayabilirsiniz. Kişisel mektuplardaki olayların, duyguların ve dileklerin tanımını, bir mektup arkadaşıyla düzenli olarak yazışacak kadar iyi anlayabilirsiniz. Olayların ve deneyimlerin nispeten ayrıntılı bir açıklamasını veren basit kişisel mektupları, e-postaları veya postaları anlayabilirsiniz. Mesleki ilgi alanlarındaki standart resmi yazışmaları ve çevrimiçi gönderileri anlayabilirsiniz. İlgili süreç veya ürün türüne aşina olmanız koşuluyla, örneğin bir el kitabında olduğu gibi sürekli bir metin biçimindeki talimatları ve prosedürleri anlayabilirsiniz. Bir ekipman parçası için açıkça ifade edilmiş, basit talimatları anlayabilirsiniz. Ambalaj üzerinde verilen basit talimatları takip edebilirsiniz (örn. pişirme talimatları). Kısa güvenlik talimatlarının çoğunu anlayabilirsiniz (örneğin toplu taşıma araçlarında veya elektrikli ekipmanların kullanım kılavuzlarında).

KELİME BİLGİSİ

Uzmanlık alanınızı diğer uzmanlarla tartışırken alanınızın temel teknik terminolojisini anlayabilir ve kullanabilirsiniz. Alanınızla ilgili konular ve çoğu genel konu için iyi bir kelime dağarcığına sahipsiniz. Sık tekrardan kaçınmak için formülasyonu değiştirebilirsiniz, ancak sözcüksel boşluklar yine de tereddüt ve geçiştirmeye neden olabilir. Çoğu bağlamda birçok kelimenin/işaretin uygun eşdizimlerini oldukça sistematik bir şekilde üretebilirsiniz. Alanınızdaki uzmanlık sözcüklerinin çoğunu anlayabilir ve kullanabilirsiniz, ancak alanınız dışındaki uzmanlık terminolojisiyle ilgili sorunlar yaşarsınız.

DILBILGISI

İyi dilbilgisi kontrolü; ara sıra "sürçmeler" veya sistematik olmayan hatalar ve cümle yapısında küçük kusurlar meydana gelebilir, ancak bunlar nadirdir ve genellikle geriye dönük olarak düzeltilebilir. Basit dil yapılarına ve bazı karmaşık dilbilgisi formlarına hakimsiniz, ancak karmaşık yapıları bazı yanlışlıklarla katı bir şekilde kullanma eğilimindesiniz.

TELAFFUZ

Genellikle uygun tonlamayı kullanabilir, vurguyu doğru yapabilir ve sesleri net bir şekilde ifade edebilirsiniz; aksan konuştuğunuz diğer dil(ler)den etkilenme eğilimindedir, ancak anlaşılabilirlik üzerinde çok az etkisi vardır veya hiç yoktur.

YAZILI ÜRETIM

Standart mizanpaj ve paragraflama kurallarına uygun, anlaşılır ve kesintisiz yazılar üretebilirsiniz. Yazım ve noktalama makul ölçüde doğrudur ancak anadil etkisi belirtileri gösterebilir. İlgi alanınızla ilgili çeşitli konularda, çeşitli kaynaklardan gelen bilgi ve argümanları sentezleyerek ve değerlendirerek açık, ayrıntılı metinler üretebilirsiniz. Gerçek ya da hayali olay ve deneyimlerin açık, ayrıntılı betimlemelerini yapabilir, fikirler arasındaki ilişkiyi açık ve bağlantılı bir metinde işaretleyebilir ve ilgili türün yerleşik kurallarını takip edebilirsiniz. Bir film, kitap veya oyun hakkında eleştiri yazısı yazabilirsiniz.

SÖZLÜ ÜRETIM

Söylediklerinizi ve bunları ifade etme araçlarınızı duruma ve alıcıya göre ayarlayabilir ve koşullara uygun bir resmiyet düzeyi benimseyebilirsiniz. Normalde konuşmada bulunan yön, tarz ve vurgu değişikliklerine uyum sağlayabilirsiniz. Söylemek istediğiniz şeyin formülasyonunu değiştirebilirsiniz. Bir noktayı vurgulamak veya açıklamak için bir fikri yeniden formüle edebilirsiniz. Spontane bir şekilde iletişim kurabilir, genellikle uzun ve karmaşık dil parçalarında bile dikkate değer bir akıcılık ve ifade kolaylığı gösterebilirsiniz. Oldukça dengeli bir tempoya sahip dil parçaları üretebilirsiniz; kalıplar ve ifadeler ararken tereddütlü olsanız da, fark edilir derecede uzun duraklamalar çok azdır. Her iki tarafı da zorlamadan hedef dilin kullanıcılarıyla düzenli etkileşimi oldukça mümkün kılan bir akıcılık ve spontanlık derecesiyle etkileşime girebilirsiniz. Önemli noktaları uygun şekilde vurgulayarak ve ilgili destekleyici ayrıntılarla açık, sistematik olarak geliştirilmiş açıklamalar ve sunumlar yapabilirsiniz. İlgi alanınızla ilgili çok çeşitli konularda net, ayrıntılı açıklamalar ve sunumlar yapabilir, fikirlerinizi yardımcı noktalar ve ilgili örneklerle genişletebilir ve destekleyebilirsiniz. Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini ayrıntılı olarak tanımlayabilirsiniz. Mesleki rolünüzle ilgili tüm konularda karmaşık bilgileri ve tavsiyeleri iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgileri güvenilir bir şekilde iletebilirsiniz. Bir prosedürün nasıl yürütüleceğine dair net ve ayrıntılı bir açıklama yapabilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

Kişisel, sosyal, akademik veya mesleki yaşamda normal olarak karşılaşılan tanıdık ve tanıdık olmayan konularda standart dili veya tanıdık bir çeşitliliği, canlı veya yayın olarak anlayabilirsiniz. Yalnızca aşırı [işitsel/görsel] arka plan gürültüsü, yetersiz söylem yapısı ve/veya deyimsel kullanım anlama becerisini etkiler. Uzmanlık alanınızdaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere, standart dilde veya tanıdık bir çeşitlilikte sunulan hem somut hem de soyut konulardaki önermesel ve dilsel olarak karmaşık söylemlerin ana fikirlerini anlayabilirsiniz. Konunun makul ölçüde tanıdık olması ve argümanın yönünün açık işaretlerle belirtilmesi koşuluyla, genişletilmiş söylemi ve karmaşık argüman çizgilerini takip edebilirsiniz. Önermesel ve dilsel olarak karmaşık olan derslerin, konuşmaların, raporların ve diğer akademik/profesyonel sunum biçimlerinin temellerini takip edebilirsiniz. Konuşmanın standart bir dilde veya aşina olduğunuz bir dilde yapılması koşuluyla, güncel ilgi alanınıza giren veya uzmanlık alanınızla ilgili konularda ifade edilen bakış açısını anlayabilirsiniz. Konunun makul ölçüde tanıdık olması koşuluyla, açıkça ifade edilmiş bir konuşmadaki karmaşık argüman çizgilerini takip edebilirsiniz. Ders veya konuşmanın standart bir dilde veya aşina olduğunuz bir türde olması koşuluyla, ana temaları yan konulardan ayırt edebilirsiniz. İfade edilen bakış açısını tanıyabilir ve bunu rapor edilen gerçeklerden ayırt edebilirsiniz. Somut ve soyut konulardaki duyuruları ve mesajları standart bir dilde veya normal hızda bilinen bir çeşitlilikte anlayabilirsiniz. Ayrıntılı talimatları başarılı bir şekilde takip edebilecek kadar iyi anlayabilirsiniz. Haber ve güncel olaylar programlarındaki argüman ve tartışmalardan ana noktaları çıkarabilirsiniz. Çoğu TV haberini ve güncel olay programını anlayabilirsiniz. Belgeselleri, canlı röportajları, talk show'ları, tiyatro oyunlarını ve dilin standart formundaki veya tanıdık bir çeşidindeki filmlerin çoğunu anlayabilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

Okuma tarzınızı ve hızınızı farklı metinlere ve amaçlara uyarlayarak ve uygun referans kaynaklarını seçerek büyük ölçüde bağımsız bir şekilde okuyabilirsiniz. Geniş bir aktif okuma kelime dağarcığına sahipsiniz, ancak düşük frekanslı deyimlerle ilgili bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. İlgi alanınızla ilgili yazışmaları okuyabilir ve temel anlamı kolayca kavrayabilirsiniz. Günlük konuşma dilinin kullanıldığı durumlarda bile kişisel bir e-postada veya gönderide ne söylendiğini anlayabilirsiniz. Zor bölümleri tekrar okuyabilmeniz koşuluyla, koşullar ve uyarılarla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere, alanınızla ilgili uzun ve karmaşık talimatları anlayabilirsiniz.

KELİME BİLGİSİ

Boşlukların dolambaçlı ifadelerle kolayca aşılmasına olanak tanıyan geniş bir sözcük dağarcığına hakimsiniz; çok az belirgin ifade arayışı veya kaçınma stratejisi var. Daha az karşılaşılan kelimelerin/işaretlerin bile eşanlamlılarından yararlanarak neredeyse tüm durumlarda çeşitli kelime seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Yaygın deyimsel ifadelere ve günlük konuşma diline hakimsiniz. Kelimelerle/işaretlerle oldukça iyi oynayabilirsiniz. Uzmanlık alanınızda yaygın olan teknik kelime ve deyimsel ifadeleri anlayabilir ve uygun şekilde kullanabilirsiniz.

DILBILGISI

Yüksek derecede dilbilgisi doğruluğunu tutarlı bir şekilde sürdürüyorsunuz; hatalar nadirdir ve fark edilmesi zordur.

TELAFFUZ

Hedef dildeki neredeyse tüm sesleri yüksek derecede kontrollü bir şekilde telaffuz edebilirsiniz. Bir sesi belirgin şekilde yanlış telaffuz ettiğinizde genellikle kendi kendinizi düzeltebilirsiniz. Anlaşılırlığı ya da etkililiği etkilemeyen vurgu, ritim ve/veya tonlama kontrolünde sadece ara sıra yaşanan aksaklıklarla birlikte akıcı, anlaşılır sözlü söylemler üretebilirsiniz. Ne söylemek istediğinizi tam olarak ifade etmek için tonlamayı değiştirebilir ve vurguyu doğru bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Diğer dil(ler)den alınan aksan(lar)ın bazı özellikleri fark edilebilir, ancak bunlar anlaşılabilirliği etkilemez.

YAZILI ÜRETIM

Karmaşık konulara ilişkin net, iyi yapılandırılmış metinler üretebilir, öne çıkan konuların altını çizebilir, bakış açılarını yardımcı noktalar, gerekçeler ve ilgili örneklerle genişletip destekleyebilir ve uygun bir sonuçla tamamlayabilirsiniz. Düzen, paragraflama ve noktalama tutarlı ve faydalıdır. Ara sıra yapılan kalem sürçmeleri dışında yazım doğrudur. Çeşitli türlerin yapı ve kurallarını kullanabilir, ton, stil ve üslubu muhatap, metin türü ve temaya göre değiştirebilirsiniz. Açık, ayrıntılı, iyi yapılandırılmış ve geliştirilmiş betimlemeler ve hayal gücüne dayalı metinleri, okuyucunun zihnine uygun, kendinden emin, kişisel ve doğal bir üslupla üretebilirsiniz. Her zaman uygun olmasa da deyim ve mizahı bir araya getirebilirsiniz. Kültürel etkinlikler (örneğin oyunlar, filmler, konserler) veya edebi eserler hakkında ayrıntılı eleştirel değerlendirmeler yapabilirsiniz.

SÖZLÜ ÜRETIM

İfade tarzını, cümle uzunluğunu, gelişmiş kelime dağarcığını ve kelime sıralamasını etkili bir şekilde değiştirerek hedef kitle üzerinde olumlu bir etki yaratabilirsiniz. İfadenizi, kararlılık veya tereddüt, güven veya belirsizlik derecelerini ifade edecek şekilde değiştirebilirsiniz. Kendinizi akıcı ve spontane bir şekilde, neredeyse hiç çaba harcamadan ifade edebilirsiniz. Sadece kavramsal olarak zor bir konu doğal ve pürüzsüz bir dil akışını engelleyebilir. Karmaşık konularda, alt temaları bütünleştirerek, belirli noktaları geliştirerek ve uygun bir sonuçla tamamlayarak net, ayrıntılı açıklamalar ve sunumlar yapabilirsiniz. Alt temaları bütünleştirerek, belirli noktaları geliştirerek ve uygun bir sonuçla tamamlayarak ayrıntılı betimlemeler ve anlatımlar yapabilirsiniz. Birbirine yakından benzeyen fikirler, kavramlar ve şeyler arasındaki ayrıntılı ayrımları net bir şekilde iletebilirsiniz. Bir dizi karmaşık mesleki veya akademik prosedürün yürütülmesine ilişkin talimatlar verebilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

Kendi alanınızın ötesindeki soyut ve karmaşık konulardaki uzun söylemleri takip edebilecek kadar anlayabilirsiniz, ancak özellikle çeşitlilik yabancıysa, ara sıra ayrıntıları teyit etmeniz gerekebilir. Çok çeşitli deyimsel ifadeleri ve günlük konuşma dilini tanıyabilir, dil kaymalarını takdir edebilirsiniz. Açıkça yapılandırılmadığında ve ilişkiler sadece ima edildiğinde ve açıkça belirtilmediğinde bile genişletilmiş söylemi takip edebilirsiniz. Derslerin, tartışmaların ve münazaraların çoğunu göreceli olarak kolaylıkla takip edebilirsiniz. Düşük kaliteli, [işitsel ve/veya görsel olarak] bozulmuş kamu duyurularından, örneğin bir istasyonda veya spor stadyumunda veya eski bir kayıttan belirli bilgileri çıkarabilirsiniz. Bilinen ürün ve hizmetlerin kullanım talimatları veya teknik özellikleri gibi karmaşık teknik bilgileri anlayabilirsiniz. Önemli ölçüde argo ve deyimsel kullanım içeren filmleri takip edebilirsiniz. Güncel olaylar programları, röportajlar, tartışma programları ve sohbet programları gibi zorlu televizyon yayınlarında sunulan argümanları ayrıntılı olarak anlayabilirsiniz. Standart dilde ya da tanıdık bir çeşitlilikte sunulmaları koşuluyla, çoğu film, oyun ve TV programındaki nüansları ve ima edilen anlamları anlayabilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

Zor bölümleri tekrar okuyabilmeniz koşuluyla, kendi uzmanlık alanınızla ilgili olsun ya da olmasın, uzun ve karmaşık metinleri ayrıntılı olarak anlayabilirsiniz. Edebi yazılar, gazete veya dergi makaleleri ve uzmanlaşmış akademik veya profesyonel yayınlar da dahil olmak üzere çok çeşitli metinleri, tekrar okuma fırsatlarının olması ve referans araçlarına erişiminizin olması koşuluyla anlayabilirsiniz. Ara sıra sözlük kullanmanız koşuluyla her türlü yazışmayı anlayabilirsiniz. Yeniden okuma fırsatlarının olması ve referans araçlarına erişiminizin olması koşuluyla, e-postalarda, tartışma forumlarında, vloglarda/bloglarda vb. ifade edilen açık ve örtük tutumları, duyguları ve görüşleri anlayabilirsiniz. Özel yazışmalardaki argo, deyimsel ifadeler ve şakaları anlayabilirsiniz. Zor bölümleri tekrar okuyabilmeniz koşuluyla, talimatlar kendi uzmanlık alanınızla ilgili olsun ya da olmasın, yeni bir makine veya prosedürle ilgili uzun ve karmaşık talimatları ayrıntılı olarak anlayabilirsiniz.

KELİME BİLGİSİ

Deyimsel ifadeler ve günlük konuşma dilini de içeren çok geniş bir sözcük dağarcığına hakimsiniz; çağrışımsal anlam düzeylerinin farkındalığını gösteriyorsunuz.

DILBILGISI

Dikkatiniz başka bir şeyle meşgulken bile (örneğin ileriye dönük planlama yaparken, başkalarının tepkilerini izlerken) karmaşık dilin gramer kontrolünü tutarlı bir şekilde sürdürürsünüz.

TELAFFUZ

Hedef dildeki neredeyse tüm sesleri açıklık ve hassasiyetle ifade edebilirsiniz. Anlamın daha ince tonlarını iletmek için (örneğin farklılaştırmak ve vurgulamak için) prozodik özellikleri (örneğin vurgu, ritim ve tonlama) uygun ve etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.

YAZILI ÜRETIM

Okuyucunun önemli noktaları tespit etmesine yardımcı olan uygun ve etkili bir üslup ve mantıksal bir yapı içinde net, akıcı, karmaşık metinler üretebilirsiniz. Yazımda imla hatası yoktur. Benimsenen türe uygun bir üslupla açık, akıcı ve ilgi çekici hikayeler ve deneyim betimlemeleri anlatabilirsiniz. Metnin etkisini artırmak için deyim ve mizahtan uygun şekilde yararlanabilirsiniz.

SÖZLÜ ÜRETIM

Vurgu yapmak, duruma, muhataba vb. göre farklılaştırmak ve belirsizliği ortadan kaldırmak için fikirleri farklı dilsel biçimlerde yeniden formüle etme konusunda büyük esneklik gösterirsiniz. Kendinizi doğal, zahmetsiz ve tereddütsüz bir akışla uzun uzadıya ifade edebilirsiniz. Sadece düşüncelerinizi ifade etmek için tam olarak doğru araçları düşünmek veya uygun bir örnek veya açıklama bulmak için duraklarsınız. Alıcının önemli noktaları fark etmesine ve hatırlamasına yardımcı olan etkili bir mantıksal yapıya sahip, net, sorunsuz akan, iyi yapılandırılmış bir söylem üretebilirsiniz. Net, akıcı, ayrıntılı ve çoğu zaman akılda kalıcı betimlemeler yapabilirsiniz. Birbirine çok benzeyen fikirler, kavramlar ve şeyler arasındaki ayrıntılı ayrımları net bir şekilde iletebilirsiniz. Bir dizi karmaşık mesleki ya da akademik prosedürün yürütülmesine ilişkin talimatlar verebilirsiniz.

SÖZLÜ KAVRAMA

İster canlı ister yayın olsun, doğal hızda sunulan hemen hemen her türlü dili kolaylıkla anlayabilirsiniz. Konuşma dilini, bölgesel kullanımı veya alışılmadık terminolojiyi kullanan uzmanlık derslerini ve sunumları takip edebilirsiniz. Bağlantılar veya imalar açıkça belirtilmediğinde uygun çıkarımlar yapabilirsiniz. Bir sunumdaki şakaların veya imaların amacını anlayabilirsiniz. Düşük kaliteli, [işitsel ve/veya görsel olarak] bozulmuş kamu duyurularından, örneğin bir istasyonda veya spor stadyumunda veya eski bir kayıttan belirli bilgileri çıkarabilirsiniz. Bilinen ürün ve hizmetlerin kullanım talimatları veya teknik özellikleri gibi karmaşık teknik bilgileri anlayabilirsiniz. Önemli ölçüde argo ve deyimsel kullanım içeren filmleri takip edebilirsiniz. Güncel olaylar programları, röportajlar, tartışma programları ve sohbet programları gibi zorlu televizyon yayınlarında sunulan argümanları ayrıntılı olarak anlayabilirsiniz. Standart dilde ya da tanıdık bir çeşitlilikte sunulmaları koşuluyla, çoğu film, oyun ve TV programındaki nüansları ve ima edilen anlamları anlayabilirsiniz.

OKUDUĞUNU KAVRAMA

Soyut, yapısal olarak karmaşık veya son derece konuşma diline ait edebi ve edebi olmayan yazılar da dahil olmak üzere neredeyse tüm metin türlerini anlayabilirsiniz. Çok çeşitli uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir, ince üslup farklılıklarını ve açık olduğu kadar örtük anlamları da takdir edebilirsiniz. Karmaşık bir konuda uzmanlaşmış, resmi yazışmaları anlayabilirsiniz. Zor bölümleri tekrar okuyabilmeniz koşuluyla, talimatlar kendi uzmanlık alanınızla ilgili olsun ya da olmasın, yeni bir makine veya prosedürle ilgili uzun ve karmaşık talimatları ayrıntılı olarak anlayabilirsiniz.

Mevcut dil seviyenizi öğrenin ve bir sertifika alın!
Test seçin