Międzynarodowe certyfikaty w języku angielskim

Wprowadzenie

Czym jest certyfikat znajomości języka angielskiego?

Korzyści z certyfikatów w języku angielskim

Rodzaje certyfikatów w języku angielskim

1. TOEFL (Test z języka angielskiego jako języka obcego)

2. IELTS (Międzynarodowy system egzaminów z języka angielskiego)

3. Certyfikaty Cambridge English

4. TOEIC (Test of English for International Communication)

5. PEIC (Międzynarodowy certyfikat Pearson English)

Jak uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego?

Wprowadzenie

 

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znaczenie znajomości języka angielskiego jest nie do przecenienia. Ponieważ angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie, ważne jest, aby osoby dobrze go rozumiały, aby skutecznie komunikować się zarówno w środowisku osobistym, jak i zawodowym. Jednym z najbardziej uznanych sposobów wykazania znajomości języka angielskiego są certyfikaty znajomości języka angielskiego. Certyfikaty te często służą jako bramy do szkolnictwa wyższego, imigracji i możliwości zatrudnienia. W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o certyfikatach znajomości języka angielskiego, w tym ich rodzaje, korzyści i sposób ich uzyskania. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, profesjonalistą czy imigrantem, ten blog ma na celu dostarczenie cennych informacji na temat tego, w jaki sposób certyfikaty znajomości języka angielskiego mogą pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.

Czym jest certyfikat znajomości języka angielskiego?

 

Certyfikat znajomości języka angielskiego to dokument wydany przez akredytowaną instytucję poświadczający poziom znajomości języka angielskiego danej osoby. Certyfikaty te są uznawane na całym świecie i mogą pomóc osobom poprawić swoje perspektywy zawodowe, uzyskać wstęp na uniwersytety lub uczelnie, a nawet uzyskać obywatelstwo w niektórych krajach.

Korzyści z certyfikatów w języku angielskim

 

 • Zwiększenie perspektyw zawodowych

Certyfikaty z języka angielskiego pokazują pracodawcom, że posiadasz wysoki poziom znajomości języka, co jest ważną umiejętnością na dzisiejszym globalnym rynku pracy.

 • Uzyskanie dostępu do uniwersytetów lub szkół wyższych

Wiele uniwersytetów i szkół wyższych wymaga od kandydatów przedłożenia certyfikatu znajomości języka angielskiego jako dowodu ich biegłej znajomości języka.

 • Uzyskanie obywatelstwa

W niektórych krajach, aby uzyskać obywatelstwo, osoby muszą wykazać się znajomością lokalnego języka, w tym języka angielskiego.

 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego z języka angielskiego może pomóc osobom poprawić umiejętności czytania, pisania, mówienia i słuchania w języku angielskim.

Rodzaje certyfikatów w języku angielskim

 

Dostępne są różne rodzaje certyfikatów w języku angielskim, w zależności od egzaminu i organizacji certyfikującej. Niektóre z najbardziej rozpoznawalnych i powszechnie akceptowanych certyfikatów obejmują:

1. TOEFL (Test z języka angielskiego jako języka obcego)

Jest to jeden z najpopularniejszych certyfikatów znajomości języka angielskiego, zwłaszcza wśród osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka. TOEFL to standaryzowany test, który mierzy zdolność osoby niebędącej rodzimym użytkownikiem języka do używania i rozumienia języka angielskiego w kontekście akademickim.

Wiele instytucji i organizacji akademickich wymaga wyników TOEFL jako części procesu aplikacyjnego dla studentów i profesjonalistów niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego. Egzamin TOEFL jest przeprowadzany przez Educational Testing Service (ETS) i jest akceptowany w ponad 130 krajach na całym świecie.

TOEFL składa się z czterech części: Czytanie, Słuchanie, Mówienie i Pisanie. Cały test trwa 4 godziny i jest zazwyczaj przeprowadzany na komputerze w wyznaczonym centrum egzaminacyjnym.

Sekcja Czytanie składa się z 3-5 fragmentów akademickich z 12-14 pytaniami na fragment. Uczestnicy testu mają 60-80 minut na ukończenie tej sekcji. Sekcja Czytanie sprawdza zdolność ucznia do rozumienia i analizowania pisanego języka akademickiego.

Część Słuchanie składa się z 4-6 wykładów lub rozmów z 6 pytaniami na wykład lub rozmowę. Uczestnicy testu mają 60-90 minut na rozwiązanie tej części. Sekcja Słuchanie sprawdza zdolność ucznia do rozumienia mówionego języka angielskiego w środowisku akademickim.

Sekcja Mówienie składa się z 4 zadań, w których zdający proszeni są o ustne wyrażenie swoich myśli i opinii. Na rozwiązanie tej części zdający mają 20 minut. Część dotycząca mówienia sprawdza zdolność ucznia do wypowiadania się w sposób jasny, spójny i skuteczny w środowisku akademickim.

Sekcja Pisanie składa się z 2 zadań, w których uczestnicy testu proszeni są o napisanie eseju na podstawie podanej podpowiedzi. Uczestnicy testu mają 50 minut na ukończenie tej sekcji. Sekcja Pisanie sprawdza zdolność ucznia do jasnego i skutecznego pisania w środowisku akademickim.

Każda sekcja jest oceniana w skali 0-30, a całkowity wynik waha się od 0-120. Osoby zdające test mogą bezpłatnie przesłać swoje wyniki do maksymalnie czterech instytucji lub organizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, TOEFL jest ważnym testem dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, które chcą studiować lub pracować w środowisku akademickim. Przygotowanie jest kluczowe, a osoby przystępujące do testu mogą poprawić swoje wyniki dzięki materiałom do nauki, testom praktycznym i kursom języka angielskiego.

Ważne jest, aby zapoznać się ze strukturą i formatem testu, a także rozwinąć umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania. Dodatkowo, nauka strategii rozwiązywania testów i technik zarządzania czasem może być również korzystna. Dzięki poświęceniu i wysiłkowi osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka angielskiego mogą z powodzeniem osiągnąć wysokie wyniki TOEFL i realizować swoje cele akademickie i zawodowe.

2. IELTS (Międzynarodowy system egzaminów z języka angielskiego)

IELTS to standaryzowany test zaprojektowany w celu oceny biegłości osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka angielskiego w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia. Jest akceptowany przez wiele uniwersytetów, szkół wyższych i organizacji w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA i innych krajach, w których angielski jest językiem komunikacji.

IELTS to test, który mierzy zdolność kandydatów do posługiwania się językiem angielskim w kontekście akademickim lub zawodowym. Egzamin składa się z czterech części:

 • Słuchanie

Sekcja słuchania składa się z czterech nagrań audio, a kandydaci muszą odpowiedzieć na 40 pytań na ich podstawie.

 • Czytanie

Sekcja czytania egzaminu obejmuje trzy długie fragmenty, a kandydaci muszą odpowiedzieć na 40 pytań na ich podstawie.

 • Pisanie

Część pisemna składa się z dwóch zadań. W zadaniu 1 kandydaci muszą opisać wykres lub graf, natomiast w zadaniu 2 muszą napisać esej argumentacyjny na zadany temat.

 • Mówienie

Część ustna składa się z bezpośredniej rozmowy z egzaminatorem. Egzaminator zada serię pytań, od osobistych doświadczeń po bieżące wydarzenia, a od kandydatów oczekuje się przemyślanych i szczegółowych odpowiedzi. Egzamin ustny trwa zazwyczaj około 11-14 minut. Punktacja w części ustnej opiera się na zdolności kandydata do używania szerokiego zakresu słownictwa, struktur zdaniowych i gramatyki w sposób dokładny i odpowiedni. Egzaminator oceni również wymowę kandydata, intonację i zdolność do prowadzenia naturalnej rozmowy podczas całego wywiadu. Ogólnie rzecz biorąc, test mówienia IELTS ma na celu ocenę zdolności kandydata do funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym, zarówno w środowisku społecznym, jak i zawodowym. Osiągając wysoki wynik w sekcji mówienia, kandydaci demonstrują swoją zdolność do skutecznego komunikowania się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, zwiększając swoje szanse na sukces w nauce i karierze.

Test jest oceniany na 9 punktów, a większość uniwersytetów wymaga wyniku 6,5 lub wyższego, aby zostać przyjętym. Ważność wyników IELTS wynosi dwa lata.

3. Certyfikaty Cambridge English

Cambridge English Certificates to uznawane na całym świecie egzaminy biegłości językowej, które mają na celu ocenę umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka. Są one opracowywane i administrowane przez Uniwersytet Cambridge, który jest znany ze swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie testowania i oceny języków.

Istnieje kilka różnych rodzajów certyfikatów Cambridge English, z których każdy jest przeznaczony do różnych celów i poziomów biegłości językowej. Obejmują one:

 • А2 Key (dawniej - Key English Test/KET)

Egzamin ten sprawdza podstawową znajomość języka angielskiego i jest wykorzystywany przy rekrutacji do anglojęzycznych miejsc pracy i programów studiów na niskim poziomie.

 • В1 Preliminary (dawniej - Preliminary English Test/PET)

Egzamin ten sprawdza umiejętność porozumiewania się w codziennych sytuacjach i jest wykorzystywany do podjęcia pracy i studiów na poziomie średnio zaawansowanym.

 • В2 First (dawniej - First Certificate in English/FCE)

Egzamin ten sprawdza umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach i jest wykorzystywany przy rekrutacji na wyższe stanowiska i do programów studiów.

 • C1 Advanced (dawniej - Certificate in Advanced English/САЕ)

Egzamin ten sprawdza biegłość językową na poziomie zaawansowanym i jest stosowany przy przyjmowaniu na uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego.

 • C2 Proficiency (dawniej - Certificate of Proficiency in English/CPE)

Egzamin ten sprawdza biegłość językową na poziomie eksperckim i jest stosowany przy przyjmowaniu na wysokie stanowiska akademickie i zawodowe.

Każdy z tych egzaminów składa się z kilku części, w tym czytania, pisania, słuchania i mówienia. Egzaminy są przeprowadzane w centrach egzaminacyjnych na całym świecie, a wyniki są dostępne w ciągu kilku tygodni od daty testu.

Jedną z zalet certyfikatu Cambridge English jest to, że jest on uznawany przez uniwersytety, pracodawców i rządy na całym świecie. Świadczy on o tym, że osoba zdająca egzamin osiągnęła pewien poziom biegłości w języku angielskim, co może być przydatne do celów akademickich i zawodowych.

Kolejną zaletą jest to, że egzaminy są zaprojektowane tak, aby były uczciwe i wiarygodne, z rygorystycznymi standardami klasyfikacji i oceny. Pomaga to zapewnić, że osoby zdające egzamin są oceniane obiektywnie, a ich wyniki dokładnie odzwierciedlają ich umiejętności językowe.

Podsumowując, certyfikaty Cambridge English są doskonałym sposobem dla osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka na wykazanie się znajomością języka angielskiego. Niezależnie od tego, czy są to egzaminy akademickie, zawodowe czy osobiste, zapewniają one wiarygodną i uznawaną na całym świecie ocenę umiejętności językowych.

4. TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEIC to standaryzowany test, który mierzy znajomość języka angielskiego osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka w międzynarodowych sytuacjach biznesowych. Opracowany przez Educational Testing Service (ETS), TOEIC został zaprojektowany specjalnie dla osób, które używają języka angielskiego w codziennej pracy, takich jak administratorzy biur, sekretarki, przedstawiciele handlowi i menedżerowie.

TOEIC to dwuczęściowy egzamin, który ocenia zarówno umiejętności słuchania, jak i czytania zdających. Część sprawdzająca rozumienie ze słuchu składa się ze 100 pytań i trwa około 45 minut. Z kolei sekcja Reading składa się ze 100 pytań, a jej ukończenie zajmuje około 75 minut. Całkowity czas trwania egzaminu wynosi dwie godziny i trzydzieści minut.

Test wykorzystuje format wielokrotnego wyboru, a pytania oparte są na rzeczywistych sytuacjach biznesowych, takich jak e-maile, spotkania i prezentacje. Odzwierciedla to potrzebę skutecznej komunikacji w globalnym świecie biznesu. Oczekuje się, że uczestnicy testu zrozumieją i odpowiednio zareagują na różne scenariusze w języku angielskim, w tym ogłoszenia, wskazówki i zalecenia.

Wyniki TOEIC wahają się od 10 do 990, a wyniki są podzielone na pięć poziomów biegłości: początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany i ekspert. Większość organizacji i uniwersytetów wymaga minimalnego wyniku TOEIC w celu przyjęcia lub zatrudnienia.

Zazwyczaj wynik 700 lub wyższy jest uważany za zaawansowany, podczas gdy wynik 900 lub wyższy jest uważany za zaawansowany.

TOEIC jest powszechnie uznawany przez firmy, rządy i instytucje edukacyjne w ponad 160 krajach na całym świecie. Jest to bardzo szanowany test, który jest wykorzystywany do różnych celów, takich jak rekrutacja, awans i certyfikacja znajomości języka.

W ostatnich latach ETS wprowadził również nowszą wersję TOEIC, znaną jako test TOEIC Bridge. Ta krótsza wersja TOEIC mierzy podstawowe umiejętności języka angielskiego osób na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym.

Podsumowując, TOEIC jest wszechstronnym i uznanym na całym świecie testem biegłości w języku angielskim, który mierzy umiejętności językowe wymagane do odniesienia sukcesu w globalnym świecie biznesu. Jest to niezbędne narzędzie dla osób, które chcą poprawić swoje szanse na zatrudnienie lub dalszą edukację.

5. PEIC (Międzynarodowy certyfikat Pearson English)

PEIC jest przyznawany przez EdExcel i uznawany przez nauczycieli i pracodawców na całym świecie. Został zaprojektowany w celu oceny znajomości języka angielskiego przez osoby niebędące rodzimymi użytkownikami języka, aby pomóc im w uzyskaniu wstępu na uniwersytety i uczelnie wyższe.

Testy biegłości językowej Pearson mają na celu zmierzenie ogólnego zrozumienia języka angielskiego przez ucznia, w szczególności w zakresie czytania, pisania, słuchania i mówienia. Testy te zapewniają kompleksową ocenę zdolności danej osoby do skutecznego rozumienia i komunikowania się w języku angielskim.

Test jest podzielony na dwie odrębne części - egzamin pisemny, który ocenia umiejętność pisania i rozumienia, oraz egzamin ustny, który ocenia umiejętności mówienia i rozumienia. Pomaga to zapewnić, że wszystkie obszary biegłości są oceniane przy określaniu ostatecznych wyników testu. Egzamin pisemny składa się z pytań wielokrotnego wyboru, pisania esejów i zadań podsumowujących, podczas gdy egzamin ustny wymaga od studentów odpowiedzi na pytania oparte na nagraniach audio lub wideo.

Dzięki PEIC uniwersytety mogą szybko i dokładnie ocenić ogólną znajomość języka angielskiego studentów.

Jak uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego?

 

Aby uzyskać certyfikat znajomości języka angielskiego, osoby muszą zazwyczaj zarejestrować się na specjalny egzamin i uiścić opłatę. Dostępne są różne zasoby, które mogą pomóc w przygotowaniu się do egzaminu, w tym kursy online, podręczniki i testy praktyczne.

Ważne jest, aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi konkretnego egzaminu i systemem punktacji przed zarejestrowaniem się na egzamin. Niektóre egzaminy, takie jak TOEFL i IELTS, mają określony zakres wyników, których uniwersytety lub pracodawcy wymagają do przyjęcia lub zatrudnienia. Inne egzaminy, takie jak Cambridge English Certificates lub PEIC, oferują różne poziomy certyfikatów w oparciu o biegłość.

Dla tych, którzy nie są pewni, który certyfikat wybrać, pomocne może być zbadanie specyficznych wymagań pożądanego zawodu lub instytucji edukacyjnej.

Dodatkowo, rozmowa z doradcą lub ekspertem językowym może dostarczyć cennych wskazówek i spostrzeżeń.

Podsumowując, inwestowanie czasu i wysiłku w zdobycie certyfikatu znajomości języka angielskiego może mieć długotrwałe i satysfakcjonujące korzyści dla osób poszukujących sukcesu i awansu w życiu osobistym i zawodowym.

Sprawdź swój aktualny poziom angielskiego i zdobądź certyfikat!
Rozpocznij test