Blog (polski)

Poziomy CEFR: opis umiejętności

ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) opisuje w jasny sposób, czego uczący się języka powinni się nauczyć, aby używać języka do komunikacji oraz jaką wiedzę i umiejętności muszą zdobyć. System określa poziomy biegłości, które umożliwiają ocenę postępów uczniów na każdym etapie nauki...

Przeczytaj cały artykuł

Międzynarodowe certyfikaty w języku angielskim

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znaczenie znajomości języka angielskiego jest nie do przecenienia. Ponieważ angielski jest najczęściej używanym językiem na świecie, ważne jest, aby osoby dobrze go rozumiały, aby skutecznie komunikować się zarówno w środowisku osobistym, jak i zawodowym. Jednym z najbardziej uznanych sposobów wykazania znajomości języka angielskiego są certyfikaty znajomości języka angielskiego...

Przeczytaj cały artykuł