Test online ze znajomości języka angielskiego

Rozwiąż bezpłatny test online ze znajomości języka angielskiego i otrzymaj certyfikat!

Sprawdź swój poziom znajomości języka angielskiego
w 20 minut

Po zdaniu testu w witrynie TESTIZER otrzymasz wynik w zakresie od A1 do C2, potwierdzający następujące umiejętności:

A1 – rozumiesz znajome i codzienne wyrażenia i podstawowe zwroty, a także potrafisz się nimi posługiwać. Potrafisz przedstawić siebie oraz innych, a także umiesz zadawać pytania dotyczące osobistych szczegółów, takich jak to, gdzie mieszkasz, kogo znasz i co posiadasz, oraz odpowiadać na nie. Umiesz poradzić sobie w prostych interakcjach, o ile rozmówca mówi powoli i wyraźnie, a także jest gotowy Ci pomóc.
A2 – rozumiesz zdania i najbardziej powszechne wyrażenia, które dotyczą Ciebie w największym stopniu (na przykład podstawowe informacje dotyczące Ciebie i Twojej rodziny, zakupy, lokalna geografia, zatrudnienie). Potrafisz wymieniać się informacjami dotyczącymi znanych sobie i rutynowych spraw. Potrafisz w prostych słowach opisać swoje pochodzenie, bezpośrednie otoczenie oraz najbardziej istotne kwestie.
B1 – rozumiesz kluczowe kwestie w wyraźnej i standardowej wypowiedzi na znany Ci temat, z którym masz regularną styczność w pracy, szkole, czasie wolnym itp. Potrafisz poradzić sobie w większości typowych sytuacji podczas podróży w regiony, w których mówi się w tym języku. Potrafisz napisać prosty tekst na znany Ci temat lub dotyczący Twoich zainteresowań. Potrafisz opisać doświadczenia i wydarzenia, nadzieje i ambicje, a także podać w sposób zwięzły powody i wyjaśnienia dotyczące opinii i planów.
B2 – rozumiesz główne myśli w złożonych tekstach, zarówno dotyczących konkretnych tematów, jak i abstrakcyjnych, w tym również dyskusje na tematy techniczne dotyczące Twojej specjalizacji. Stopień płynności i spontaniczności Twoich interakcji z nosicielami języka sprawia, że nie są one problematyczne ani dla Ciebie, ani dla rozmówców. Potrafisz skomponować jasny i szczegółowy tekst na szeroki zakres tematów, a także wyjaśnić swój punkt widzenia na dany temat oraz przedstawić zalety i wady różnych opcji.
C1 – rozumiesz szeroki zakres trudnych i długich tekstów oraz potrafisz rozpoznać ukryte znaczenie. Potrafisz płynnie i spontanicznie się wyrażać, nie zastanawiając się nad doborem słów. Posługujesz się płynnie językiem w sytuacjach społecznych, akademickich i zawodowych. Potrafisz ułożyć jasny, dobrze skomponowany i szczegółowy tekst na złożone tematy, demonstrując świadome użycie wzorów strukturalnych, spójników i łączników.
C2 – z łatwością rozumiesz niemal wszystkie usłyszane lub przeczytane wypowiedzi. Potrafisz podsumować informacje zebrane z różnych źródeł, mówionych i pisanych, przywołać argumenty oraz relacje w postaci spójnej prezentacji. Umiesz spontanicznie się wypowiadać, wyrażając się płynnie i precyzyjnie, a także potrafisz różnicować niuanse znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach.
  • A1
  • A2
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
Certyfikat znajomości języka angielskiego

Jak uzyskać certyfikat online?

Każda osoba ucząca się języka angielskiego przynajmniej raz w życiu rozważała zdobycie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka. Jeśli również to rozważasz lub masz taki zamiar, możesz spróbować swoich sił już teraz, rozwiązując bezpłatny test online firmy TESTIZER!

Certyfikat nie ma terminu ważności. Poziom Twojej znajomości języka angielskiego przedstawiony jest za pomocą wykresu słupkowego. To oficjalny dokument poświadczony pieczęcią i podpisem. Możesz wydrukować certyfikat lub opublikować go w dowolnej sieci społecznościowej. Możesz go wykorzystać, aby potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego, ubiegając się o przyjęcie na studia. Możesz również dołączyć go do swojego CV, aplikując na stanowisko czy starając się o podwyżkę lub też dodać do swojego portfolio.

Certyfikat firmy TESTIZER to przydatny dokument, którego z pewnością nie odłożysz na półkę.
Odpowiedz na 25 pytań.
Take the test
Jeśli wynik Cię zadowala, opłać swój certyfikat.
Pay for your certificate
Sprawdź swoją skrzynkę e-mail, aby pobrać certyfikat znajomości języka angielskiego.
Get your certificate
Jeśli wynik Cię nie zadowala, popraw swoje błędy i rozwiąż test online z języka angielskiego jeszcze raz.
Retake the test

Zalety testu online ze znajomości języka angielskiego

Wygoda
Wygoda
Możesz przystąpić do naszego bezpłatnego testu z języka angielskiego tyle razy, ile tylko chcesz, dopóki wynik Cię nie zadowoli. Dzięki niemu poznasz swoje mocne i słabe strony.
Zgodność
Zgodność
Nasz test online potwierdza Twoją znajomość języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
Obiektywność
Obiektywność
Wyniki testów online ze znajomości języka angielskiego są przetwarzane przez program komputerowy, który pozwala wyeliminować błędy ludzkie.
Jakość
Jakość
Test online ze znajomości języka angielskiego został stworzony przez metodologów i specjalistów posiadających dyplomy z filologii. Każdy certyfikat firmy TESTIZER zawiera unikalny numer oraz kod QR pozwalające instytucjom lub pracodawcom na weryfikację autentyczności certyfikatu.

Po co podchodzić do testu certyfikacyjnego online z języka angielskiego?

Rozwiązując testy, ćwiczysz
Rozwiązując testy, ćwiczysz

Główną motywacją do samodzielnego rozwiązywania testów z języka angielskiego jest przygotowanie do konkretnego egzaminu. To ważne, aby dobrze się przygotować, rozwiązując jak najwięcej testów ze znajomości języka angielskiego, bez względu na to, czy przygotowujesz się do egzaminu w szkole, ukończenia studiów czy niezależnego egzaminu językowego (jak TOEFL, IELTS itp.). Panuje przekonanie, że testy na inteligencję, zamiast oceniać inteligencję, oceniają naszą umiejętność zdawania takich testów. To samo dotyczy testów z języka angielskiego – sprawdzają one umiejętność zdawania testów z języka angielskiego! Po każdym rozwiązaniu testu firmy TESTIZER zobaczysz natychmiast swój wynik. Uzyskaj wysoki wynik, przystępując do próbnych egzaminów certyfikacyjnych ze znajomości języka angielskiego tyle razy, ile tylko możesz!

Rozwiązując testy, uczysz się
Rozwiązując testy, uczysz się

Nasza pamięć pozwala nam przypominać sobie we właściwym momencie to, co kiedyś już zapamiętaliśmy. Tak właśnie się dzieje podczas rozwiązywania testu ze znajomości języka angielskiego! Przypominamy sobie słownictwo i konstrukcje gramatyczne, których kiedyś się nauczyliśmy. Jeśli przypomnisz je sobie, rozwiązując test z języka angielskiego, utrwalisz je na zawsze! Zatem bezpłatne testy online z języka angielskiego to skuteczna metoda nauki, która pozwala sprawdzać i odświeżać zdobyte umiejętności językowe (z gramatyki, czytania i słuchania). Wyniki otrzymasz natychmiast. Uzyskasz również informacje zwrotne dotyczące tego, nad jakimi umiejętnościami językowymi musisz jeszcze popracować.

Rozwiązywanie testów to dobra zabawa
Rozwiązywanie testów to dobra zabawa

Kto nie lubi bezpłatnych testów online? Firma TESTIZER oferuje najlepsze bezpłatne testy z języka angielskiego z certyfikatem. Są szybkie, wydajne, a także łatwe w obsłudze i ciekawe! Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na 11 z 25 pytań, aby otrzymać certyfikat. Nie będzie to trudne zadanie, jeśli jesteś osobą pewną siebie i nastawioną na osiągnięcie celu.

Kliknij więc przycisk „Rozpocznij test” i przetestuj się!

Close
Please select your current level:
If you don't know what level you currently have, start with taking the Level 1 test.